Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern

Mapa Projektów

Lista Projektów

Nazwa projektu Numer Projektu Rozpoczęcie / Zakończenie projektu Oś priorytetowa
1 Nie dla narkotyków – zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko niemieckim 1 10.2016 - 12.2018 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
2 TRAILS - Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług Wzmacniania Potencjału Innowacyjności w Regionie Transgranicznym 2 08.2016 - 12.2018 III. Edukacja transgraniczna
3 Fundusz Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022 3 12.2015 - 12.2022 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
5 CLIMATIC TOWN – Energetyczna Rewitalizacja Miast 5 10.2016 - 09.2019 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
7 Park Mużakowski - ochrona, rozwój i promocja europejskiego dziedzictwa kultury 7 10.2016 - 09.2019 I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
9 Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weißwasser 9 05.2016 - 09.2018 I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
12 Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau 12 07.2016 - 03.2019 I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
13 Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 Pieńsk-Strzelno wraz z ul. Rothenburger Strasse w Krauschwitz 13 01.2017 - 06.2021 II. Mobilność regionalna
14 Modernizacja dróg wojewódzkich nr 354 na odcinku Turoszów-Sieniawka i nr 352 na odcinku Zatonie-Bogatynia wraz z ulicą Schrammstraße w Zittau 14 02.2016 - 09.2019 II. Mobilność regionalna
15 Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 351 Pieńsk-Jędrzychowice wraz z ul. Bolesławiecką i Dr. Kahlbaum-Allee w Görlitz 15 01.2016 - 01.2020 II. Mobilność regionalna
16 Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk-Deschka 16 10.2016 - 09.2019 II. Mobilność regionalna
18 Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego - etap IV 18 01.2017 - 11.2018 I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
19 Park Mostów 19 10.2016 - 06.2019 I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
29 Transgraniczna edukacja w zielonej klasie dla lepszej przyszłości 29 10.2016 - 07.2018 III. Edukacja transgraniczna
32 Orientacja zawodowa bez granic 32 07.2016 - 06.2019 III. Edukacja transgraniczna
36 RegionalManagement. Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym 36 09.2016 - 08.2019 III. Edukacja transgraniczna
48 Smart Integration 48 02.2017 - 01.2020 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
49 Partnerzy z kulturą 49 01.2017 - 12.2019 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
50 Transgraniczne zapobieganie i zwalczanie powodzi i klęsk żywiołowych 50 12.2016 - 11.2019 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
51 Zdrowe dzieci - zdrowa Europa. Wielka nauka dla małych Pacjentów ZDZE - WiP 51 03.2017 - 02.2020 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
52 Wsparcie transgranicznej i wspierającej innowację współpracy na polsko - saksońskim pograniczu 52 01.2017 - 02.2019 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
56 Kom(m)ando - "Na pomoc!" 56 01.2017 - 12.2019 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
59 Utworzenie Zespołów Kompetencji Seniorów na niemiecko - polskim pograniczu. Projekt modelowy 59 02.2017 - 07.2019 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
60 Życie z górnictwem (Akronim: MineLife) 60 04.2017 - 03.2020 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
64 ERL - Educatio, Repetitio, Labora – kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością 64 07.2017 - 03.2021 III. Edukacja transgraniczna
66 Polsko-niemiecki projekt współpracy i program praktyk: Poznaj Kraj Sąsiada 66 08.2017 - 10.2020 III. Edukacja transgraniczna
67 Duzi dla małych: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada 67 09.2017 - 08.2019 III. Edukacja transgraniczna
69 NEYMO NW - Nysa Łużycka - Modelowanie klimatyczne i hydrologiczne, analiza i prognoza zasobów wodnych w warunkach niskich wód 69 07.2018 - 03.2021 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
70 Nauka jako przygoda 70 07.2018 - 06.2021 III. Edukacja transgraniczna
72 Transgraniczna Liga Mistrzów - wzmocnienie innowacyjnych oddziaływań edukacyjnych po obu stronach Nysy Łużyckiej 72 09.2018 - 12.2020 III. Edukacja transgraniczna
75 Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności 75 03.2018 - 01.2020 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
78 TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu 78 07.2018 - 06.2020 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
84 Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska! 84 06.2018 - 12.2021 I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
85 Przygoda w górach 85 10.2018 - 12.2020 I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
90 A środkiem płynie Nysa – transgraniczna współpraca na rzecz polepszenia infrastruktury turystycznej i oferty kulturalnej Trzebiela i Bad Muskau 90 12.2018 - 12.2021 I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
91 REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii 91 10.2018 - 12.2020 I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
94 Łużyce-Bory - rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza 94 09.2018 - 09.2019 I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
99 Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego - etap V 99 01.2019 - 12.2022 I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
102 Turystyka bez granic 102 10.2018 - 09.2020 I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
109 Dla pszczół – transgraniczna współpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół i dzikich owadów zapylających 109 05.2019 - 12.2022 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
110 Nowe kompetencje orientacji zawodowej PL-SAX 110 07.2019 - 08.2021 III. Edukacja transgraniczna
111 Aktywni seniorzy! Transgraniczny marketing oferty instytucji kultury, turystyki, edukacji i opieki zdrowotnej w polsko-saksońskim regionie przygranicznym poprzez wolontariat 111 07.2019 - 05.2022 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
113 Edukacja w celu zachowania starych saksońskich i polskich odmian owoców w regionie przygranicznym 113 06.2019 - 09.2021 III. Edukacja transgraniczna
115 Poznać i zrozumieć. Pamięć w imię przyszłości. Rozwój sieci edukacyjnych i społeczeństwa obywatelskiego w polsko-saksońskim regionie przygranicznym 115 04.2019 - 06.2022 III. Edukacja transgraniczna
116 Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen 116 08.2018 - 12.2022 III. Edukacja transgraniczna
118 TRAILS + | Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług: rozwój i zwiększanie innowacyjności w Regionie Transgranicznym Polska – Saksonia 118 04.2019 - 12.2022 III. Edukacja transgraniczna
119 Partnerzy z kulturą II 119 06.2019 - 12.2022 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
121 DigiNetPolSax - Digitalizacja na rzecz wspólnego obszaru gospodarczego 121 03.2019 - 02.2021 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
122 Sieć edukacji żywieniowej dla zrównoważonego rozwoju Euroregionu Nysa 122 07.2019 - 09.2021 III. Edukacja transgraniczna
128 1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta 128 10.2019 - 03.2022 I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
129 Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich 129 10.2019 - 12.2022 I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
134 Pomyśl: Nasze Dziedzictwo – Twoja Przyszłość 134 08.2019 - 12.2022 I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
136 15 lat Polski w UE 136 04.2019 - 10.2019 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
139 Śląsk - wspólne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe 139 10.2019 - 12.2022 I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
145 Skarby pogranicza - ochrona i promocja polsko - niemieckiego dziedzictwa natury i kultury 145 04.2019 - 09.2022 I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
148 Kom(m)ando - Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu 148 10.2020 - 09.2022 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
149 Pogranicze bezpieczne dla seniorów 149 01.2021 - 12.2022 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
151 TransGredio 151 04.2021 - 09.2022 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
152 WIKT - Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym 152 07.2020 - 12.2022 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
154 Duzi i Mali razem.Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada 154 09.2020 - 12.2022 III. Edukacja transgraniczna
156 Razem w przyszłość! 156 09.2020 - 09.2022 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
157 EnergyTransPolSax – wspólne odkrywanie nowych trendów w gospodarce energetycznej 157 10.2020 - 12.2022 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny