Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern

Mapa Projektów

Lista Projektów

Nazwa projektu Numer Projektu Rozpoczęcie / Zakończenie projektu Oś priorytetowa
0001 Nie dla narkotyków – zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko niemieckim 0001 10.2016 - 12.2018 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
0002 TRAILS - Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług Wzmacniania Potencjału Innowacyjności w Regionie Transgranicznym 0002 08.2016 - 12.2018 III. Edukacja transgraniczna
0003 Fundusz Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022 0003 12.2015 - 06.2022 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
0005 CLIMATIC TOWN – Energetyczna Rewitalizacja Miast 0005 10.2016 - 09.2019 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
0007 Park Mużakowski - ochrona, rozwój i promocja europejskiego dziedzictwa kultury 0007 10.2016 - 09.2019 I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
0009 Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weißwasser 0009 05.2016 - 09.2018 I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
0012 Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau 0012 07.2016 - 03.2019 I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
0013 Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 Pieńsk-Strzelno wraz z ul. Rothenburger Strasse w Krauschwitz 0013 01.2017 - 06.2021 II. Mobilność regionalna
0014 Modernizacja dróg wojewódzkich nr 354 na odcinku Turoszów-Sieniawka i nr 352 na odcinku Zatonie-Bogatynia wraz z ulicą Schrammstraße w Zittau 0014 02.2016 - 09.2019 II. Mobilność regionalna
0015 Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 351 Pieńsk-Jędrzychowice wraz z ul. Bolesławiecką i Dr. Kahlbaum-Allee w Görlitz 0015 01.2016 - 01.2020 II. Mobilność regionalna
0016 Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk-Deschka 0016 10.2016 - 09.2019 II. Mobilność regionalna
0018 Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego - etap IV 0018 01.2017 - 11.2018 I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
0019 Park Mostów 0019 10.2016 - 06.2019 I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
0029 Transgraniczna edukacja w zielonej klasie dla lepszej przyszłości 0029 10.2016 - 07.2018 III. Edukacja transgraniczna
0032 Orientacja zawodowa bez granic 0032 07.2016 - 06.2019 III. Edukacja transgraniczna
0036 RegionalManagement. Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym 0036 09.2016 - 08.2019 III. Edukacja transgraniczna
0048 Smart Integration 0048 02.2017 - 01.2020 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
0049 Partnerzy z kulturą 0049 01.2017 - 12.2019 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
0050 Transgraniczne zapobieganie i zwalczanie powodzi i klęsk żywiołowych 0050 12.2016 - 11.2019 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
0051 Zdrowe dzieci - zdrowa Europa Wielka nauka dla małych Pacjentów ZDZE - WiP 0051 03.2017 - 02.2020 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
0052 Wsparcie transgranicznej i wspierającej innowację współpracy na polsko - saksońskim pograniczu 0052 01.2017 - 02.2019 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
0056 Kom(m)ando - "Na pomoc!" 0056 01.2017 - 12.2019 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
0059 Utworzenie Zespołów Kompetencji Seniorów na niemiecko - polskim pograniczu. Projekt modelowy 0059 02.2017 - 07.2019 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
0060 Życie z górnictwem (Akronim: MineLife) 0060 04.2017 - 03.2020 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
0064 ERL - Educatio, Repetitio, Labora – kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością 0064 07.2017 - 03.2021 III. Edukacja transgraniczna
0066 Polsko-niemiecki projekt współpracy i program praktyk: Poznaj Kraj Sąsiada 0066 08.2017 - 10.2020 III. Edukacja transgraniczna
0067 Duzi dla małych: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada 0067 09.2017 - 08.2019 III. Edukacja transgraniczna
0069 NEYMO NW -Nysa Łużycka - Modelowanie klimatyczne i hydrologiczne, analiza i prognoza zasobów wodnych w warunkach niskich wód 0069 07.2018 - 03.2021 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
0070 Nauka jako przygoda 0070 07.2018 - 06.2021 III. Edukacja transgraniczna
0072 Transgraniczna Liga Mistrzów - wzmocnienie innowacyjnych oddziaływań edukacyjnych po obu stronach Nysy Łużyckiej 0072 09.2018 - 12.2020 III. Edukacja transgraniczna
0075 Strażacy na Pograniczu Polsko - Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności 0075 03.2018 - 01.2020 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
0078 TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu 0078 07.2018 - 06.2020 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
0084 Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska! 0084 06.2018 - 06.2021 I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
0090 A środkiem płynie Nysa – transgraniczna współpraca na rzecz polepszenia infrastruktury turystycznej i oferty kulturalnej Trzebiela i Bad Muskau 0090 12.2018 - 07.2021 I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
0085 Przygoda w górach 0085 10.2018 - 12.2020 I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
0091 REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii 0091 10.2018 - 12.2020 I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
0094 Łużyce-Bory - rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza 0094 09.2018 - 09.2019 I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
0099 Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego - etap V 0099 01.2019 - 12.2021 I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
0102 Turystyka bez granic 0102 10.2018 - 09.2020 I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
0109 Dla pszczół – transgraniczna współpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół i dzikich owadów zapylających 0109 05.2019 - 06.2021 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
0110 Nowe kompetencje orientacji zawodowej PL-SAX 0110 07.2019 - 08.2021 III. Edukacja transgraniczna
0111 Aktywni seniorzy! Transgraniczny marketing oferty instytucji kultury, turystyki, edukacji i opieki zdrowotnej w polsko-saksońskim regionie przygranicznym poprzez wolontariat 0111 07.2019 - 06.2021 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
0113 Edukacja w celu zachowania starych saksońskich i polskich odmian owoców w regionie przygranicznym 0113 06.2019 - 05.2021 III. Edukacja transgraniczna
0115 Poznać i zrozumieć. Pamięć w imię przyszłości. Rozwój sieci edukacyjnych i społeczeństwa obywatelskiego w polsko-saksońskim regionie przygranicznym 0115 04.2019 - 09.2021 III. Edukacja transgraniczna
0116 Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen 0116 08.2018 - 07.2021 III. Edukacja transgraniczna
0118 TRAILS + | Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług: rozwój i zwiększanie innowacyjności w Regionie Transgranicznym Polska – Saksonia 0118 04.2019 - 07.2021 III. Edukacja transgraniczna
0119 Partnerzy z kulturą 0119 06.2019 - 12.2021 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
0121 DigiNetPolSax - Digitalizacja na rzecz wspólnego obszaru gospodarczego 0121 03.2019 - 02.2021 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
0122 Sieć edukacji żywieniowej dla zrównoważonego rozwoju Euroregionu Nysa 0122 07.2019 - 09.2021 III. Edukacja transgraniczna
0128 1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta 0128 10.2019 - 03.2022 I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
0129 Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich 0129 10.2019 - 09.2021 I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
0134 Pomyśl: Nasze Dziedzictwo – Twoja Przyszłość 0134 06.2019 - 12.2021 I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
0136 15 lat Polski w UE 0136 04.2019 - 10.2019 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
0139 Śląsk - wspólne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe 0139 10.2019 - 11.2021 I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
0145 Skarby pogranicza - ochrona i promocja polsko - niemieckiego dziedzictwa natury i kultury 0145 04.2019 - 12.2021 I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
0149 Pogranicze bezpieczne dla seniorów 0149 01.2021 - 06.2022 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
0152 WIKT - Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym 0152 07.2020 - 06.2022 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
0154 Duzi i Mali razem.Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada 0154 09.2020 - 06.2022 III. Edukacja transgraniczna
0156 Razem w przyszłość! 0156 09.2020 - 09.2022 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
0157 EnergyTransPolSax – wspólne odkrywanie nowych trendów w gospodarce energetycznej 0157 10.2020 - 06.2022 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
0148 Kom(m)ando - Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu 0148 10.2020 - 09.2022 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
0151 TransGredio 0151 04.2021 - 09.2022 IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny