Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 Pieńsk-Strzelno wraz z ul. Rothenburger Strasse w Krauschwitz

Sukcesy projektu

Celem projektu jest modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 na odcinku Strzelno - Pieńsk oraz drogi dojazdowej do granicy polsko - niemieckiej ul. Rothenburger Strasse w Krauschwitz. Wspólna realizacja zadania doprowadzi do poprawy stanu technicznego dróg dojazdowych do istniejących przejść granicznych, a w konsekwencji zwiększenia prędkości przejazdowej podróżnych. Projekt ma jednocześnie na celu poprawę warunków bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego (pieszego i kołowego). Zmodernizowane drogi zostaną wykorzystane jako jeden z elementów połączenia sieci drogowej niższego rzędu z siecią dróg TEN-t:

do autostrady A-4 po stronie polskiej, za pośrednictwem drogi krajowej nr 94
do autostrady A-4 po stronie niemieckiej
do planowanej autostrady A-18 po stronie polskiej przy pomocy łącznika drogi krajowej nr 94 
i docelowo do A-15 po stronie niemieckiej.

Równocześnie zmodernizowana droga w Krauschwitz ułatwi dostęp do przejścia granicznego Łęknica/Bad Muskau, a w przyszłości będzie alternatywą dla nowo projektowanego przejścia granicznego Pieńsk - Deschka. 

https://dsdik.wroc.pl/realizacje/unia/2528.html

https://edroga.pl/drogi-i-mosty/dolny-slask-interreg-na-projekty-drogowe-230113577

Partner wiodący

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE REPREZENTOWANE PRZEZ DOLNOŚLĄSKĄ SŁUŻBĘ DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU

Partnerzy projektu

GEMEINDE KRAUSCHWITZ


Budżet kwalifikowalny

3.000.289,44 EUR

Numer Projektu
0013
Rozpoczęcie projektu
01-01-2017
Zakończenie projektu
30-06-2021
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2.550.246,00 EUR

Oś priorytetowa
II. Mobilność regionalna
Cel szczegółowy programu
Poprawa jakości połączeń drogowych do przejść granicznych
Kategoria interwencji
034 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne)

Galeria

Lokalizacja projektu