Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353  Pieńsk-Strzelno wraz z ul. Rothenburger  Strasse w Krauschwitz
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 Pieńsk-Strzelno wraz z ul. Rothenburger Strasse w Krauschwitz

Sukcesy projektu

Przedmiotem projektu była modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 na odcinku Strzelno – Pieńsk oraz prowadzącej do granicy polsko-niemieckiej Rothenburger Strasse w Krauschwitz. W rezultacie nastąpiła poprawa stanu dróg prowadzących do przejść granicznych, co ma pozytywny wpływ na mobilność społeczną i aktywność gospodarczą mieszkańców pogranicza. Mieszkańcy powiatu zgorzeleckiego zyskali lepsze połączenie komunikacyjne z pozostałymi miejscowościami województwa dolnośląskiego. Poprawa dróg w tym rejonie jest też ważna z uwagi na bliskie sąsiedztwo wielu atrakcji turystycznych położonych na terenie Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa.

Działania:

Po stronie polskiej udało się zrealizować przebudowę blisko 11 km drogi wojewódzkiej nr 353 polegającą m.in. na wzmocnieniu konstrukcji jezdni, ułożeniu nowej nawierzchni, przebudowie ok. 4 km chodników, wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego oraz postawieniu barier energochłonnych. Po stronie niemieckiej modernizacji poddano drogę w Krauschwitz prowadzącą do przejścia granicznego Łęknica/Bad Muskau.

https://dsdik.wroc.pl/realizacje/unia/2528.html

https://edroga.pl/drogi-i-mosty/dolny-slask-interreg-na-projekty-drogowe-230113577

Partner wiodący

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE REPREZENTOWANE PRZEZ DOLNOŚLĄSKĄ SŁUŻBĘ DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU

Partnerzy projektu

GEMEINDE KRAUSCHWITZ


Budżet kwalifikowalny

2.998.249,44 EUR

Numer Projektu
0013
Rozpoczęcie projektu
01-01-2017
Zakończenie projektu
30-06-2021
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2.548.512,00 EUR

Oś priorytetowa
II. Mobilność regionalna
Cel szczegółowy programu
Poprawa jakości połączeń drogowych do przejść granicznych
Kategoria interwencji
034 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne)

Galeria

Lokalizacja projektu