Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 351  Pieńsk-Jędrzychowice wraz z ul.  Bolesławiecką i Dr. Kahlbaum-Allee w  Görlitz
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 351 Pieńsk-Jędrzychowice wraz z ul. Bolesławiecką i Dr. Kahlbaum-Allee w Görlitz

Sukcesy projektu

Projekt „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 351 Pieńsk – Jędrzychowice wraz z ul. Bolesławiecką w Zgorzelcu i Dr. Kahlbaum-Allee w Görlitz” to inwestycja, która pozwoliła na zwiększenie mobilności mieszkańców miejscowości znajdujących się w pobliżu jednego z najważniejszych przejść granicznych między Polską a Niemcami. Przesłaniem, które przyświecało jego realizacji była likwidacja komunikacyjnych wykluczeń.

Działania:

W ramach projektu przebudowano ponad 16-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 351 na odcinku Pieńsk – Zgorzelec oraz ul. Bolesławiecką w Zgorzelcu, poprzez m.in. wzmocnienie konstrukcji jezdni, frezowanie warstw bitumicznych, ułożenie nowych warstw i przebudowę chodników na niektórych odcinkach.  Zmodernizowane drogi łączą sieć drogową niższego rzędu z siecią dróg TEN-T. Chodzi tu o autostradę A4 (po stronie niemieckiej nr 4) – i docelowo A18 (po stronie niemieckiej 15). Łączą też drogi krajowe nr 94 i nr 30, z których druga stanowi część drogi sudeckiej (odcinek Zgorzelec – Jelenia Góra).

Po stronie niemieckiej dokonano modernizacji ulicy Dr. Kahlbaum-Allee w Görlitz, prowadzącej bezpośrednio do mostu drogowego łączącego Görlitz ze Zgorzelcem.

https://dsdik.wroc.pl/realizacje/unia/2330.html

Partner wiodący

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE REPREZENTOWANE PRZEZ DOLNOŚLĄSKĄ SŁUŻBĘ DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU

Partnerzy projektu

MIASTO GÖRLITZ


Budżet kwalifikowalny

6.206.416,89 EUR

Numer Projektu
0015
Rozpoczęcie projektu
16-01-2016
Zakończenie projektu
31-01-2020
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

5.275.454,33 EUR

Oś priorytetowa
II. Mobilność regionalna
Cel szczegółowy programu
Poprawa jakości połączeń drogowych do przejść granicznych
Kategoria interwencji
034 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne)

Galeria

Lokalizacja projektu