Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 351 Pieńsk-Jędrzychowice wraz z ul. Bolesławiecką i Dr. Kahlbaum-Allee w Görlitz

Sukcesy projektu

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 351 Pieńsk-Jędrzychowice wraz z ul. Bolesławiecką i Dr. Kahlbaum-Allee w Görlitz, podobnie jak pozostałe projekty drogowe, które dofinansowane zostały z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020, przyniósł wymierne korzyści dla obszaru wsparcia. Głównymi założeniami projektu było:

  • poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • zwiększenie mobilności transgranicznej w obszarze wsparcia,
  • stworzenie dogodnego dojazdu dla osób zamieszkujących pas przygraniczny do miejscowości Pieńsk i Zgorzelec,
  • skrócenie czasu dojazdu z najdalej wysuniętego regionu województwa dolnośląskiego do sieci transportowej (drogowej i kolejowej) umożliwiającej swobodne podróżowanie po województwie dolnośląskim,
  • ułatwienie logistycznego planowania transportu dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarcz
  • zwiększenie mobilności osób zatrudnionych, bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu pasa przygranicznego,
  • zapewnienie lepszych warunków podróżnych korzystających z komunikacji zbiorowej,
  • zwiększenie szans na inkubowanie nowych inicjatyw gospodarczych.

Zmodernizowane drogi zostaną wykorzystane jako jeden z elementów połączenia sieci drogowej niższego rzędu z siecią dróg TEN-t (z Autostradą A-4 po obu stronach granicy i docelowo A-18, którą obecnie w większej części stanowi droga krajowa nr 18, a po stronie niemieckiej - 15) oraz połączenia z drogą krajową nr 94 i nr 30 (droga krajowa nr 30 stanowi znaczną część określonej w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 drogi sudeckiej na odcinku Zgorzelec - Jelenia Góra.

https://dsdik.wroc.pl/realizacje/unia/2330.html

Partner wiodący

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE REPREZENTOWANE PRZEZ DOLNOŚLĄSKĄ SŁUŻBĘ DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU

Partnerzy projektu

MIASTO GÖRLITZ


Budżet kwalifikowalny

6.206.416,89 EUR

Numer Projektu
0015
Rozpoczęcie projektu
16-01-2016
Zakończenie projektu
31-01-2020
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

5.275.454,33 EUR

Oś priorytetowa
II. Mobilność regionalna
Cel szczegółowy programu
Poprawa jakości połączeń drogowych do przejść granicznych
Kategoria interwencji
034 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne)

Lokalizacja projektu