Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk-Deschka
Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk-Deschka

Sukcesy projektu

O konieczności powstania mostu drogowego Pieńsk-Deschka zdecydowały wspólnie rządy Polski i Niemiec podpisując w listopadzie 2000 r. umowę dot. budowy mostów granicznych, których powstanie miało ułatwić ruch drogowy między oboma państwami. Dokument przewidywał budowę 6 mostów, a jednym z nich jest właśnie obiekt mostowy na Nysie Łużyckiej pomiędzy Pieńskiem w powiecie zgorzeleckim i Deschką w kraju związkowym Saksonia (powiat Görlitz, gmina Neißeaue). Realizacją inwestycji zajmują się Dolny Śląsk i Saksonia.

Projekt związany z pracami planistycznymi to pierwszy etap realizacji tej inwestycji. W jego ramach przygotowana została ekspertyza wskazująca optymalną lokalizację mostu granicznego na rzece Nysa Łużycka wraz z jego drogami dojazdowymi, z uwzględnieniem wymagań związanych z ochroną środowiska, w tym dotyczących obszarów Natura 2000. Elementem zadania było również uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla nowego mostu na Nysie Łużyckiej.

Wykonanie zadania powierzono firmie BBKS-PROJEKT Sp. z o.o., która przekazała dokumentację DSDiK w dniu 6 września 2019 r. W dniu 29 listopada 2019 r. miało miejsce uroczyste przekazanie dokumentacji na ręce LASuV NL Bautzen. Partner projektu kontynuuje prace planistyczne po stronie niemieckiej.

https://dsdik.wroc.pl/realizacje/unia/2527.html

http://www.piensk.com.pl/art,477,prace-planistyczne-zwiazane-z-budowa-mostu-granicznego-piensk-deschka-wraz-z-drogami-dojazdowymi

https://nagranicy.nastyku.pl/artykul/budowa-mostu-granicznego-piensk-deschka-coraz-blizej,2304,1,cb94d.html

 

Partner wiodący

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE REPREZENTOWANE PRZEZ DOLNOŚLĄSKĄ SŁUŻBĘ DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU

Partnerzy projektu

LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR, NL BAUTZEN


Budżet kwalifikowalny

150.000,00 EUR

Numer Projektu
0016
Rozpoczęcie projektu
10-10-2016
Zakończenie projektu
30-09-2019
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

127.500,00 EUR

Oś priorytetowa
II. Mobilność regionalna
Cel szczegółowy programu
Poprawa jakości połączeń drogowych do przejść granicznych
Kategoria interwencji
034 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne)

Galeria

Materiały informacyjne

Lokalizacja projektu