Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego - etap IV
Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego - etap IV

Sukcesy projektu

Dziewięciu partnerów z pogranicza polsko–saksońskiego zrealizowało czwarty etap z cyklu projektów „Przygoda z Nysą”. To wielkie przedsięwzięcie udostępniające turystom bogactwo kulturowe i przyrodnicze terenów polsko–niemieckiego pogranicza, które na odcinku prawie 200 km łączy, a nie dzieli malownicza Nysa Łużycka. Dzięki wsparciu funduszy europejskich powstało wiele inwestycji ważnych dla rekreacji i wypoczynku na objętym projektem obszarze. To m.in. zagospodarowanie turystyczne rzeki, wytyczenie i oznakowanie licznych szlaków czy stworzenie Centrum Rekreacyjno–Turystycznego w Radomierzycach. Etap IV projektu rozwijał ideę udostępniania turystom bogactwa naturalnego pogranicza z poszanowaniem środowiska.

W ramach projektu wybudowano ścieżkę rowerową dla turystów w gminie Zgorzelec na trasie Koźlice – Radomierzyce i Jędrzychowice. Powstały także trakty pieszo – rowerowe wokół zalewu Karaś oraz w Zielonym Lesie na terenie powiatu żarskiego, a także w gminie Pieńsk. Zrewitalizowano stadion w Krauschwitz zmieniając jego funkcję na obiekt rekreacyjny. Powstał międzypokoleniowy park rekreacyjny, plac zabaw i grota skalna. Zrewitalizowano zabytkowy park miejski w Pieńsku. W Bielawie Dolnej wzniesiono wieżę Camera Obscura. CRT Radomierzyce w gminie Zgorzelec zostało doposażone w nowy sprzęt turystyczny, w tym mobilną ściankę wspinaczkową, kajaki, namioty itp.

Zrealizowano także liczne działania o charakterze promocyjnym: rozbudowano stronę internetową z informacjami o atrakcjach turystycznych wzdłuż Nysy Łużyckiej, przeprowadzono warsztaty dla pracowników informacji turystycznych z obu stron granicy, zorganizowano liczne eventy rekreacyjno-turystyczne. Projekt „Przygoda z Nysą” był również prezentowany na Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu. Opracowano również praktyczny „Polsko-Niemiecki Przewodnik Turystyczno-Rowerowy”.

W efekcie realizacji szeregu działań w ramach kolejnych etapów projektu mieszkańcy terenów przygranicznych oraz turyści zyskali m.in. możliwość korzystania z kilkuset kilometrów tras rowerowych, pieszych i konnych, szlaków kajakowych oraz nowoczesnej infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej.

 

Partner wiodący

GMINA ZGORZELEC

Partnerzy projektu

GEMEINDE KRAUSCHWITZ


GMINA ŁĘKNICA


GMINA PIEŃSK


KULTURINSEL EINSEIDEL E.V.


LANDKREIS GÖRLITZ


MIASTO ZGORZELEC


NADLEŚNICTWO LIPINKI


POWIAT ŻARSKI


Budżet kwalifikowalny

3 047 732,47 EUR

Numer Projektu
0018
Rozpoczęcie projektu
01-01-2017
Zakończenie projektu
30-11-2018
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2 590 571,25 EUR

Oś priorytetowa
I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Kategoria interwencji
090 Ścieżki rowerowe i piesze

Galeria

Film

Materiały informacyjne

Strona internetowa projektu:

https://przygodaznysa.eu/

Lokalizacja projektu