Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego - etap IV
Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego - etap IV

Sukcesy projektu

Dziewięciu partnerów z pogranicza polsko–saksońskiego zrealizowało czwarty etap z cyklu projektów „Przygoda z Nysą”. To wielkie przedsięwzięcie udostępniające turystom bogactwo kulturowe i przyrodnicze terenów polsko–niemieckiego pogranicza, które na odcinku prawie 200 km łączy, a nie dzieli malownicza Nysa Łużycka. Dzięki wsparciu funduszy europejskich powstało wiele inwestycji ważnych dla rekreacji i wypoczynku na objętym projektem obszarze. To m.in. zagospodarowanie turystyczne rzeki, wytyczenie i oznakowanie licznych szlaków czy stworzenie Centrum Rekreacyjno–Turystycznego w Radomierzycach. Etap IV projektu rozwijał ideę udostępniania turystom bogactwa naturalnego pogranicza z poszanowaniem środowiska.

W ramach projektu wybudowano ścieżkę rowerową dla turystów w gminie Zgorzelec na trasie Koźlice – Radomierzyce i Jędrzychowice. Powstały także trakty pieszo – rowerowe wokół zalewu Karaś oraz w Zielonym Lesie na terenie powiatu żarskiego, a także w gminie Pieńsk. Zrewitalizowano stadion w Krauschwitz zmieniając jego funkcję na obiekt rekreacyjny. Powstał międzypokoleniowy park rekreacyjny, plac zabaw i grota skalna. Zrewitalizowano zabytkowy park miejski w Pieńsku. W Bielawie Dolnej wzniesiono wieżę Camera Obscura. CRT Radomierzyce w gminie Zgorzelec zostało doposażone w nowy sprzęt turystyczny, w tym mobilną ściankę wspinaczkową, kajaki, namioty itp.

Zrealizowano także liczne działania o charakterze promocyjnym: rozbudowano stronę internetową z informacjami o atrakcjach turystycznych wzdłuż Nysy Łużyckiej, przeprowadzono warsztaty dla pracowników informacji turystycznych z obu stron granicy, zorganizowano liczne eventy rekreacyjno-turystyczne. Projekt „Przygoda z Nysą” był również prezentowany na Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu. Opracowano również praktyczny „Polsko-Niemiecki Przewodnik Turystyczno-Rowerowy”.

W efekcie realizacji szeregu działań w ramach kolejnych etapów projektu mieszkańcy terenów przygranicznych oraz turyści zyskali m.in. możliwość korzystania z kilkuset kilometrów tras rowerowych, pieszych i konnych, szlaków kajakowych oraz nowoczesnej infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej.

 

Partner wiodący

GMINA ZGORZELEC

Partnerzy projektu

GEMEINDE KRAUSCHWITZ


GMINA ŁĘKNICA


GMINA PIEŃSK


KULTURINSEL EINSEIDEL E.V.


LANDKREIS GÖRLITZ


MIASTO ZGORZELEC


NADLEŚNICTWO LIPINKI


POWIAT ŻARSKI


Budżet kwalifikowalny

3.047.732,47 EUR

Numer Projektu
0018
Rozpoczęcie projektu
01-01-2017
Zakończenie projektu
30-11-2018
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2.590.571,25 EUR

Oś priorytetowa
I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Kategoria interwencji
090 Ścieżki rowerowe i piesze

Galeria

Film

Materiały informacyjne

Strona internetowa projektu:

https://przygodaznysa.eu/

Lokalizacja projektu