Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Park Mostów

Sukcesy projektu

Projekt "Park Mostów" to przedsięwzięcie znanych z bardzo dobrej współpracy miast Zgorzelec i Görlitz, położonych po obu stronach rzeki granicznej Nysy Łużyckiej. Projekt służył kompleksowej rewitalizacji terenów zielonych obu miast partnerskich, zaplanowano i z sukcesem zrealizowano liczne działania projektowe, które przyczyniły się w sposób bezpośredni do poprawy stanu technicznego i wyglądu zieleni miejskiej oraz przywróciły walory historyczne i kulturowe zabytkowych terenów parkowych. Rezultaty działań projektowych w znacznym stopniu wpłynęły na wzrost atrakcyjności, a w konsekwencji zwiększenia zainteresowania wśród mieszkańców pogranicza i turystów dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym miast partnerskich Zgorzelca i Görlitz. 

Prace w Parku im. A. Błachańca w Zgorzelcu:

 • przebudowa ścieżek
 • przebudowa placu zabaw przy ul. Konarskiego
 • przebudowa nowego oświetlenia parkowego
 • budowa nowej fontanny
 • odtworzenie zniszczonej małej architektury o rysie historycznym
 • odtworzenie istniejących schodów z zachowaniem ich historycznego charakteru
 • zagospodarowanie istniejących stawów parkowych oraz zasypanie zbiornika za amfiteatrem
 • ławki, kosze, stojaki  na rowery, ogólnodostępna toaleta
 • budowa systemu odwodnienia na terenie całego parku
 • zagospodarowanie drzewostanu oraz wykonanie nowych nasadzeń
 • wykonanie pomostu drewnianego na największym stawie parkowym.

Prace w Parku Miejskim w Görlitz:

 • remont ścieżek zwłaszcza  na skarpach wraz z systemem odwadniania
 • nowe nasadzenia na tarasie różanym po wymianie ziemi, dobór roślinności w oparciu o pierwotny projekt Henry’ego Krafta dyrektora ogrodów miejskich
 • remont pergoli, zegara słonecznego i innych elementów
 • odnowienie „Blaue Vase“
 • odnowienie ławek.

Zaprojektowano także nowy układ komunikacyjny, a na istniejącym wymieniono nawierzchnię; zrewitalizowano elementy małej architektury, wykonano i przyłączono do sieci wodociągowej nową fontannę; odtworzony został punkt widokowy, zagospodarowano również ogród skalny na skarpie. Na najmłodszych w parku czeka oczywiście plac zabaw, a na sportowców urządzenia do treningu na świeżym powietrzu. Na terenie Miasta Görlitz zrewitalizowano części Parku Miejskiego, Park Pokoju i Nadbrzeża Nyskiego. W ramach rewitalizacji Parku Miejskiego oraz jego nadbrzeży odnowiono ścieżki parkowe i schody, krzewy i ławki, odtworzono pergole, osie i punkty widokowe oraz ukształtowano na nowo tarasy różane. W ramach projektu wykonana została instalacja artystyczna wskazująca miejsce przebiegu 15 Południka.

Zachęcamy do obejrzenia filmu promocyjnego o tym wspaniałym przedsięwzięciu:
film promocyjny w wersji polskiej

 

https://brueckenpark.goerlitz.de/#/

https://zgorzelec.naszemiasto.pl/tag/park-mostow-zgorzelec

https://zgorzelec.naszemiasto.pl/park-mostow-brucken-park-ukonczony-projekt-wart-byl-ponad-5/ar/c1-5171753

Partner wiodący

GMINA MIEJSKA ZGORZELEC

Partnerzy projektu

MIASTO GÖRLITZ


Budżet kwalifikowalny

3.624.336,48 EUR

Numer Projektu
0019
Rozpoczęcie projektu
01-10-2016
Zakończenie projektu
30-06-2019
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

3.080.685,96 EUR

Oś priorytetowa
I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Kategoria interwencji
094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa naturalnego

Lokalizacja projektu