Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Park Mostów
Park Mostów

Sukcesy projektu

Projekt "Park Mostów" to przedsięwzięcie zrealizowane dzięki współpracy miast Zgorzelec i Görlitz, położonych po obu stronach rzeki granicznej Nysy Łużyckiej. Projekt służył kompleksowej rewitalizacji terenów zielonych obu miast partnerskich. Dzięki podjętym pracom poprawił się stan techniczny i wygląd zieleni miejskiej, a zabytkowe tereny parkowe, za sprawą przywróconych walorów historycznych i kulturowych, odzyskały blask.

Podjęte działania rewitalizacyjne i inwestycyjne w Zgorzelcu obejmowały prace w Parku im. A. Błachańca. Przebudowano ścieżki, plac zabaw przy ul. Konarskiego oraz oświetlenie parkowe. Wzniesiono nową fontannę. Odtworzono także zniszczoną małą architekturę oraz istniejące schody z zachowaniem ich historycznego charakteru. Zagospodarowano parkowe stawy i zasypano zbiornik za amfiteatrem, a największy staw zyskał drewniany pomost. Pojawiły się takie obiekty, jak ławki, kosze czy stojaki  na rowery, a także ogólnodostępna toaleta. Zbudowano system odwodnienia na terenie całego parku. Zagospodarowano drzewostan i wykonano nowe nasadzenia.

W Görlitz natomiast rewitalizacji poddano części Parku Miejskiego, Park Pokoju i Nadbrzeże Nyskie. W Parku Miejskim oraz przy jego nadbrzeżach i na skarpach odnowiono ścieżki parkowe. Wykonano nowe nasadzenia na tarasie różanym i dobrano roślinność w oparciu o pierwotny projekt Henry’ego Krafta, dyrektora ogrodów miejskich. Ponadto przeprowadzono remont pergoli, zegara słonecznego i innych elementów. W ramach projektu wykonano instalację artystyczną wskazująca miejsce przebiegu 15 Południka. Na terenie Parku Pokoju odrestaurowano pomnik Jakuba Böhme, zagospodarowano jego otoczenie, a przylegającą fontannę podłączono do sieci wodociągowej. Ponadto odnowiono obszary wejściowe i dojście do brzegu Nysy.

W efekcie projektu zrewitalizowane treny zielone stały się bardziej atrakcyjne dla mieszkańców pogranicza i turystów, którzy odkrywają dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe miast partnerskich Zgorzelca i Görlitz.

Zachęcamy do obejrzenia filmu promocyjnego o tym wspaniałym przedsięwzięciu:
PARK MOSTÓW FILM

artykuł Zgorzelec Nasze Miasto

artykuł Görlitz-miasto.pl

 

 

Partner wiodący

GMINA MIEJSKA ZGORZELEC

Partnerzy projektu

MIASTO GÖRLITZ


Budżet kwalifikowalny

3 624 336,48 EUR

Numer Projektu
0019
Rozpoczęcie projektu
01-10-2016
Zakończenie projektu
30-06-2019
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

3 080 685,96 EUR

Oś priorytetowa
I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Kategoria interwencji
094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa naturalnego

Galeria

Film

Materiały informacyjne

Strona internetowa projektu:

https://brueckenpark.goerlitz.de/#/

Lokalizacja projektu