Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Orientacja zawodowa bez granic

Partner wiodący

KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Partnerzy projektu

ABS ROBUR GMBH ZITTAU


Budżet kwalifikowalny

709.135,67 EUR

Numer Projektu
0032
Rozpoczęcie projektu
01-07-2016
Zakończenie projektu
30-06-2019
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

602.765,03 EUR

Oś priorytetowa
III. Edukacja transgraniczna
Cel szczegółowy programu
Wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej
Kategoria interwencji
118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

Lokalizacja projektu