Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
RegionalManagement. Kompetencje i  perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym
RegionalManagement. Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym

Sukcesy projektu

Projekt RegionalManagement umożliwił powstanie transgranicznej sieci współpracy uczniów i nauczycieli czterech polskich liceów i trzech saksońskich gimnazjów, w ramach której młodzi ludzie zdobywali kompetencje zawodowe z zakresu zarządzania turystyką i kulturą. Ponadto projekt miał na celu wsparcie edukacyjnej i zawodowej mobilności uczniów poprzez naukę języka sąsiada, kształcenie kompetencji międzykulturowych oraz edukację na temat wspólnego polsko-saksońskiego dziedzictwa kulturowego.

Głównym zadaniem utworzonych w siedmiu szkołach Uczniowskich Agencji Turystycznych (UAT) było opracowanie dwujęzycznej, skierowanej głównie do młodzieży oferty turystycznej, wskazującej na kulturalny i turystyczny potencjał regionu.

Podczas licznych warsztatów i spotkań z ekspertami z Polski i z Niemiec oraz wyjazdów studyjnych do atrakcyjnych miejsc regionu młodzi ludzie uczyli się, dlaczego warto promować swoje miasto i region, jak założyć i prowadzić Uczniowskie Agencje Turystyczne, jak opracować ofertę kulturalno-turystyczną swojego miasta oraz jak zorganizować i promować imprezę turystyczną lub kulturalną w szkole, w mieście czy w regionie.

Efekty tej edukacji znalazły swoje odzwierciedlenie w organizowanych przez UAT Regionalnych Targach Turystycznych w Żarach, Görlitz i Hoyerswerdzie, Festiwalu Kultury Młodzieżowej w Europamieście Görlitz/Zgorzelec czy też Polsko-Saksońskiej Konferencji Młodych Menadżerów Kultury i Turystyki w Bolesławcu.

Transgraniczna współpraca pomiędzy Uczniowskimi Agencjami Turystycznymi – a tym samym pomiędzy szkołami oraz regionalnymi instytucjami kultury i turystyki – umożliwiła promocję polsko-saksońskiego regionu pogranicza.

 

Partner wiodący

LANDESAMT FÜR SCHULE UND BILDUNG

Partnerzy projektu

POWIAT BOLESŁAWIECKI


POWIAT LUBAŃSKI


POWIAT ZGORZELECKI


POWIAT ŻARSKI


Budżet kwalifikowalny

568 350,53 EUR

Numer Projektu
0036
Rozpoczęcie projektu
01-09-2016
Zakończenie projektu
30-08-2019
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

483 097,89 EUR

Oś priorytetowa
III. Edukacja transgraniczna
Cel szczegółowy programu
Wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej
Kategoria interwencji
118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

Galeria

Lokalizacja projektu