Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
RegionalManagement. Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym

Partner wiodący

LANDESAMT FÜR SCHULE UND BILDUNG

Partnerzy projektu

POWIAT BOLESŁAWIECKI


POWIAT LUBAŃSKI


POWIAT ZGORZELECKI


POWIAT ŻARSKI


Budżet kwalifikowalny

568.350,53 EUR

Numer Projektu
0036
Rozpoczęcie projektu
01-09-2016
Zakończenie projektu
30-08-2019
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

483.097,89 EUR

Oś priorytetowa
III. Edukacja transgraniczna
Cel szczegółowy programu
Wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej
Kategoria interwencji
118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

Lokalizacja projektu