Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
RegionalManagement. Kompetencje i  perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym
RegionalManagement. Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym

Sukcesy projektu

Projekt RegionalManagement umożliwił powstanie transgranicznej sieci współpracy uczniów i nauczycieli czterech polskich liceów i trzech saksońskich gimnazjów, w ramach której młodzi ludzie zdobywali kompetencje zawodowe z zakresu zarządzania turystyką i kulturą. Ponadto projekt miał na celu wsparcie edukacyjnej i zawodowej mobilności uczniów poprzez naukę języka sąsiada, kształcenie kompetencji międzykulturowych oraz edukację na temat wspólnego polsko-saksońskiego dziedzictwa kulturowego.

Głównym zadaniem utworzonych w siedmiu szkołach Uczniowskich Agencji Turystycznych (UAT) było opracowanie dwujęzycznej, skierowanej głównie do młodzieży oferty turystycznej, wskazującej na kulturalny i turystyczny potencjał regionu.

Podczas licznych warsztatów i spotkań z ekspertami z Polski i z Niemiec oraz wyjazdów studyjnych do atrakcyjnych miejsc regionu młodzi ludzie uczyli się, dlaczego warto promować swoje miasto i region, jak założyć i prowadzić Uczniowskie Agencje Turystyczne, jak opracować ofertę kulturalno-turystyczną swojego miasta oraz jak zorganizować i promować imprezę turystyczną lub kulturalną w szkole, w mieście czy w regionie.

Efekty tej edukacji znalazły swoje odzwierciedlenie w organizowanych przez UAT Regionalnych Targach Turystycznych w Żarach, Görlitz i Hoyerswerdzie, Festiwalu Kultury Młodzieżowej w Europamieście Görlitz/Zgorzelec czy też Polsko-Saksońskiej Konferencji Młodych Menadżerów Kultury i Turystyki w Bolesławcu.

Transgraniczna współpraca pomiędzy Uczniowskimi Agencjami Turystycznymi – a tym samym pomiędzy szkołami oraz regionalnymi instytucjami kultury i turystyki – umożliwiła promocję polsko-saksońskiego regionu pogranicza.

 

Partner wiodący

LANDESAMT FÜR SCHULE UND BILDUNG

Partnerzy projektu

POWIAT BOLESŁAWIECKI


POWIAT LUBAŃSKI


POWIAT ZGORZELECKI


POWIAT ŻARSKI


Budżet kwalifikowalny

568.350,53 EUR

Numer Projektu
0036
Rozpoczęcie projektu
01-09-2016
Zakończenie projektu
30-08-2019
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

483.097,89 EUR

Oś priorytetowa
III. Edukacja transgraniczna
Cel szczegółowy programu
Wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej
Kategoria interwencji
118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

Galeria

Lokalizacja projektu