Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Smart Integration

Partner wiodący

SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM DES INNERN

Partnerzy projektu

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE - INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO


WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO


Budżet kwalifikowalny

1.340.652,42 EUR

Numer Projektu
0048
Rozpoczęcie projektu
01-02-2017
Zakończenie projektu
31-01-2020
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1.139.554,42 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
119 Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia

Lokalizacja projektu