Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Nie dla narkotyków – zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko niemieckim
Nie dla narkotyków – zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko niemieckim

Sukcesy projektu

Ten jeden z trzech realizowanych w programie tzw. projektów flagowych dotyczył istotnego obszaru transgranicznej współpracy policji: zapobiegania i zwalczania przestępstw związanych z narkotykami i dopalaczami. Miał także na celu podniesienie poziomu świadomości społecznej na ten temat na terenie pogranicza polsko-saksońskiego.

W ramach projektu zorganizowane zostały specjalistyczne szkolenia dla funkcjonariuszy policji. Przeprowadzono kampanię społeczną pod hasłem „Narkotyki?! Co dalej…”, która obejmowała liczne spotkania z młodymi ludźmi, ich rodzicami, opiekunami i nauczycielami. Wykorzystano przy tym walizki edukacyjne wyposażone w przedmioty, które młodzi ludzie często wykorzystują do zażywania i dystrybucji środków odurzających. Przeprowadzono trzy konkursy na mem internetowy skłaniający do refleksji nad szkodliwością środków odurzających.

Partnerom zależało na wymianie doświadczeń, funkcjonariusze uczestniczyli w licznych spotkaniach roboczych, seminariach i hospitacjach, poznając metody pracy kolegów z drugiej strony granicy i analizując możliwości jeszcze lepszej wymiany informacji i ściślejszej współpracy. Dokonano analizy problemu przestępczości narkotykowej na pograniczu, a na jej podstawie wyznaczono dalsze działania, szczególnie profilaktyczne w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej. Jednostki policji otrzymały także nowoczesny sprzęt do wykrywania i analizowania nielegalnych substancji.

Opracowane zostały materiały szkoleniowe na temat skutków prawnych przestępstw narkotykowych oraz mechanizmów i czynników prowadzących do uzależnienia. Powstał specjalistyczny moduł edukacyjny poświęcony problematyce narkotyków na platformie szkoleniowej wykorzystywanej przez policję saksońską w ramach prewencji.

Realizacja projektu zacieśniła współpracę służb policyjnych po obu stronach granicy. Stworzono specjalne procedury wymiany informacji, które służą zwalczaniu przestępczości narkotykowej. Seria rzetelnie przygotowanych zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą miała Istotne znaczenie dla profilaktyki uzależnień związanych z narkotykami i dopalaczami.

https://dolnoslaska.policja.gov.pl

 

 

Partner wiodący

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU

Partnerzy projektu

POLIZEIDIREKTION GÖRLITZ


Budżet kwalifikowalny

1.110.355,24 EUR

Numer Projektu
0001
Rozpoczęcie projektu
01-10-2016
Zakończenie projektu
31-12-2018
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

943.801,44 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
119 Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia

Galeria

Materiały informacyjne

Plakat projektowy        Plakat projektowy DE

Strona internetowa projektu:

https://dolnoslaska.policja.gov.pl

Lokalizacja projektu