Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Nie dla narkotyków – zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko niemieckim

Sukcesy projektu

W latach 2016-2018 Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Komenda Wojewódzka w Gorzowie Wielkopolskim i niemiecki partner Polizeidirektion Görlitz, zrealizowali projekt flagowy p.t. „Nie dla narkotyków – zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko-niemieckim”. Celem przedsięwzięcia było zintensyfikowanie współpracy policji polskiej i saksońskiej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania przestępstw związanych z narkotykami i dopalaczami.  

W ramach projektu organizowane były szkolenia podnoszące kompetencje policjantów i innych osób odpowiedzialnych za zapobieganie oraz zwalczanie przestępczości narkotykowej. Przeprowadzono także kampanię społeczną pod hasłem „Narkotyki?! Co dalej…”. Poszczególne komisariaty policji wymieniły się między sobą doświadczeniami w zakresie tej tematyki, jak również otrzymały nowy sprzęt służący do wykrywania i analizowania nielegalnych substancji. Policjanci z Wrocławia na przykład otrzymali 17 analizatorów Ramana, czyli mobilnych laboratoriów identyfikujących substancje chemiczne oraz mieszaniny. Zakupiono także chromatografy gazowe z detektorem masowym lub detektorem płomieniowo-jonizacyjnym i spektrometrem podczerwieni oraz zestaw optyczny. 

Kluczowym elementem projektu była analiza specyfiki problemu przestępczości narkotykowej na pograniczu. Na jej podstawie wyznaczono dalsze działania, szczególnie profilaktyczne w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej. Do dyspozycji policjantów prowadzących spotkania z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, opiekunami czy nauczycielami przekazane zostały walizki edukacyjne wyposażone w przedmioty, które młodzi ludzie często wykorzystują do zażywania i dystrybucji środków odurzających. Opracowane zostały także inne materiały szkoleniowe w postaci plakatów, filmów, ulotek, które pomagają przekazać wiedzę na temat skutków prawnych przestępstw narkotykowych oraz mechanizmów i czynników prowadzących do uzależnienia. 

https://dolnoslaska.policja.gov.pl

Partner wiodący

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU

Partnerzy projektu

POLIZEIDIREKTION GÖRLITZ


Budżet kwalifikowalny

1.110.355,24 EUR

Numer Projektu
0001
Rozpoczęcie projektu
01-10-2016
Zakończenie projektu
31-12-2018
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

943.801,44 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
119 Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia

Galeria

Lokalizacja projektu