Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Partnerzy z kulturą

Partner wiodący

JELENIOGÓRSKIE CENTRUM KULTURY

Partnerzy projektu

STEINHAUS E.V. BAUTZEN


Budżet kwalifikowalny

710.511,24 EUR

Numer Projektu
0049
Rozpoczęcie projektu
01-01-2017
Zakończenie projektu
31-12-2019
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

603.934,40 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
119 Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia

Lokalizacja projektu