Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Partnerzy z kulturą
Partnerzy z kulturą

Sukcesy projektu

„Partnerzy z kulturą” to pochwała współpracy transgranicznej, swoistego rodzaju werbalizacja szacunku dla kultury i sztuki Polski i Niemiec. Projekt, który polegał na organizacji szeregu różnych spotkań, wydarzeń i eventów, prezentujących dorobek kulturalny regionów Bautzen i Jeleniej Góry, przybliżył mieszkańcom pogranicza kulturę kraju partnera, a także promował ideę Unii Europejskiej jako system wspólnie wyznawanych wartości.

W ramach projektu odbyły się takie wydarzenia, jak:

  • Festiwal kultury awangardowej PESTKA w Jeleniej Górze - koncerty, spektakle teatralne, warsztaty. Każda z trzech edycji festiwalu poświęcona była dyskusji nad konkretnym zagadnieniem: „Równość/Inność”, „Wspólna tożsamość”, „Miejsce, w którym żyjemy - nasz jedyny świat”.
  • Auf Takt - warsztaty i pokazy tańca organizowane w Bautzen.
  • Move Together - tematyczne spektakle teatru tańca organizowane dwa razy w Bautzen i raz w Jeleniej Górze.
  • Akademia i Eco Art - dwa cykle warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych z różnych dziedzin sztuki. Podczas wspólnej pracy stworzono kilkaset prac prezentowanych na wystawach w obu miastach.
  • Kontakty - cykl wystaw prezentujących regionalnych artystów przygranicznym społecznościom.
  • Liga Rocka - 15 koncertów w Jeleniej Górze z udziałem amatorskich zespołów rockowych z Polski i Niemiec, podczas których młodzi muzycy i słuchacze mieli okazje do wielokrotnych spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów skutkujących dalszą niesformalizowaną współpracą.

Uczestnikami licznie zaplanowanych wydarzeń byli mieszkańcy Polski i Niemiec, co służyło zbliżeniu i lepszemu poznaniu się obu narodowości. Festiwalowe prezentacje, pokazy, wystawy oraz konkursy pokazały wspólnotę zainteresowań, doświadczeń, problemów, czy wręcz „losu” mieszkańców obu stron pogranicza. Współpraca nad projektem umożliwiła kolejne wspólne działania. Jednym z nich był projekt „Partnerzy z kulturą II” realizowany w latach 2019-2021.

Partner wiodący

JELENIOGÓRSKIE CENTRUM KULTURY

Partnerzy projektu

STEINHAUS E.V. BAUTZEN


Budżet kwalifikowalny

710.511,24 EUR

Numer Projektu
0049
Rozpoczęcie projektu
01-01-2017
Zakończenie projektu
31-12-2019
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

603.934,40 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
119 Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia

Galeria

Lokalizacja projektu