Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Transgraniczne zapobieganie i zwalczanie powodzi i klęsk żywiołowych

Partner wiodący

LANDKREIS GÖRLITZ

Partnerzy projektu

POWIAT ZGORZELECKI


Budżet kwalifikowalny

986.262,64 EUR

Numer Projektu
0050
Rozpoczęcie projektu
01-12-2016
Zakończenie projektu
30-11-2019
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

838.323,06 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
087 Środki w zakresie dostosowania do zmian klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem, np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami

Lokalizacja projektu