Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Transgraniczne zapobieganie i zwalczanie powodzi i klęsk żywiołowych
Transgraniczne zapobieganie i zwalczanie powodzi i klęsk żywiołowych

Sukcesy projektu

W obliczu coraz częściej występujących gwałtownych zjawisk pogodowych kluczowa staje się współpraca odpowiednich instytucji i służb w zakresie przepływu informacji. Od jej szybkości bardzo często zależy bezpieczeństwo mienia i zdrowia ludzi. Wychodząc właśnie z takiego założenia partnerzy projektu postawili sobie za cel poprawę ochrony ludności w regionie przygranicznym w przypadku powodzi lub innych zagrożeń poprzez integrację transgraniczną informacji, systemów i procesów.

Partnerzy projektu przeprowadzili analizę potencjalnych zagrożeń, przetestowali oprogramowanie oraz bazy danych dotyczących powodzi i innych zdarzeń oraz sytuacji kryzysowych w polskim i niemieckim regionie przygranicznym. Następnie przygotowali transgraniczną koncepcję zarządzania powiadamianiem organów władz. Partnerzy projektu wypracowali również podstawę do stworzenia interfejsów zarządzania powodziowego i skutkami katastrof. Utworzyli także wspólny system do ponadgranicznej wymiany informacji w sytuacjach kryzysowych. Nie zapomnieli oczywiście również o czynniku ludzkim, przeprowadzili bowiem wspólne transgraniczne ćwiczenia w zakresie ochrony przed katastrofami.

Zakupiono również wyposażenie dla jednostek zarządzania kryzysowego. Polskie i niemieckie służby wzbogaciły się m.in. o pojazdy użytkowe, które mają służyć jako mobilne centra dowodzenia na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej. Zakupiono także 47 zapór przeciwpowodziowych, 11 radiotelefonów nasobnych cyfrowo-analogowych, specjalistycznego drona oraz namiot pneumatyczny wraz z dodatkowym wyposażeniem.

Realizacja projektu zdecydowanie poprawiła poziom przygotowania służb po obu stronach granicy do szybkiego reagowania w sytuacji zagrożenia, a co za tym idzie, zwiększyła znacznie bezpieczeństwo mieszkańców pogranicza.

Partner wiodący

LANDKREIS GÖRLITZ

Partnerzy projektu

POWIAT ZGORZELECKI


Budżet kwalifikowalny

986.262,64 EUR

Numer Projektu
0050
Rozpoczęcie projektu
01-12-2016
Zakończenie projektu
30-11-2019
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

838.323,06 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
087 Środki w zakresie dostosowania do zmian klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem, np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami

Galeria

Lokalizacja projektu