Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Zdrowe dzieci - zdrowa Europa Wielka nauka dla małych Pacjentów ZDZE - WiP

Partner wiodący

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN

Partnerzy projektu

POWIAT ZGORZELECKI


Budżet kwalifikowalny

1.395.979,02 EUR

Numer Projektu
0051
Rozpoczęcie projektu
01-03-2017
Zakończenie projektu
29-02-2020
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1.186.581,87 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
119 Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia

Lokalizacja projektu