Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Wsparcie transgranicznej i wspierającej innowację współpracy na polsko - saksońskim pograniczu

Partner wiodący

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG SACHSEN GMBH

Partnerzy projektu

KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.


TECHNOLOGIE- UND GRÜNDERZENTRUM BAUTZEN GmbH


Budżet kwalifikowalny

348.943,93 EUR

Numer Projektu
0052
Rozpoczęcie projektu
01-01-2017
Zakończenie projektu
28-02-2019
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

296.602,17

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
119 Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia

Lokalizacja projektu