Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Utworzenie Zespołów Kompetencji Seniorów na niemiecko - polskim pograniczu. Projekt modelowy
Utworzenie Zespołów Kompetencji Seniorów na niemiecko - polskim pograniczu. Projekt modelowy

Sukcesy projektu

W projekcie partnerzy podjęli niezwykle ważny temat aktywizacji osób starszych. Chcieli oni przede wszystkim zagospodarować kompetencje i doświadczenie seniorów na polsko-saksońskim pograniczu oraz zrobić użytek z ich chęci do zaangażowania się na rzecz lokalnego środowiska.

Aby przygotować seniorów do podjęcia nowych wyzwań partnerzy projektu zorganizowali cykl szkoleń dla 200 polskich i niemieckich seniorów. Szkolenia miały formę 3-dniowych seminariów dla 25 uczestników i 2 opiekunów. Odbywały się w grupach narodowych i międzynarodowych z udziałem tłumaczy. Seniorzy uczyli się wykorzystania własnego potencjału, budowania relacji interpersonalnych, skutecznej komunikacji w mediach, zarządzania projektem oraz mobilizowania społeczności lokalnej do angażowania się w wolontariat.

Seniorzy polscy i niemieccy mieli również okazję poznać się nawzajem podczas czterech wizyt studyjnych w Saksonii i czterech w Polsce. Seniorzy spędzili wspólnie czas wymieniając się wiedzą i doświadczeniem. Partnerzy i uczestnicy projektu wspólnie stworzyli również transgraniczną sieć współpracy seniorów.

Łącznie partnerzy projektu oraz seniorzy powołali siedem Zespołów Kompetencji Seniorów (trzy w Polsce i cztery w Saksonii).  Zrzeszają one 200 osób, które:

  • wspierają jako wolonatriusze instytucje publiczne i pozarządowe, kościoły, nieformalne grupy samopomocy, biblioteki, domy kultury, muzea, domy pomocy społecznej, instytucje opieki nad dziećmi,
  • inicjują nowe transgraniczne projekty. Seniorzy z Gminy Gomadka i Rosenbach podpisali między sobą umowę partnerską.

Wszyscy  seniorzy, którzy ukończyli szkolenie dla seniorów-trenerów otrzymali podczas konferencji podsumowującej projekt zorganizowanej 17 czerwca 2019 r. w St. Marienthal w Ostritz certyfikaty. Ponadto podpisano deklarację o utworzeniu Sieci Kompetencji Seniorów w Euroregionie Nysa.

Partner wiodący

INTERNATIONALES BEGEGNUNGSZENTRUM ST. MARIENTHAL (IBZ)

Partnerzy projektu

KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.


Budżet kwalifikowalny

669.322,54 EUR

Numer Projektu
0059
Rozpoczęcie projektu
15-02-2017
Zakończenie projektu
14-07-2019
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

568.924,08 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
119 Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia

Galeria

Film

Lokalizacja projektu