Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Utworzenie Zespołów Kompetencji Seniorów na niemiecko - polskim pograniczu. Projekt modelowy

Partner wiodący

INTERNATIONALES BEGEGNUNGSZENTRUM ST. MARIENTHAL (IBZ)

Partnerzy projektu

KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.


Budżet kwalifikowalny

669.322,54 EUR

Numer Projektu
0059
Rozpoczęcie projektu
15-02-2017
Zakończenie projektu
14-07-2019
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

568.924,08 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
119 Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia

Lokalizacja projektu