Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)

Partner wiodący

SÄCHSISCHES OBERBERGAMT

Partnerzy projektu

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO


WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY W KATOWICACH


Budżet kwalifikowalny

696.148,32 EUR

Numer Projektu
0060
Rozpoczęcie projektu
01-04-2017
Zakończenie projektu
31-03-2020
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

591.725,97 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
119 Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia

Lokalizacja projektu