Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
ERL - Educatio, Repetitio, Labora – kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością

Sukcesy projektu

Partner wiodący

POWIAT ZŁOTORYJSKI/STAROSTWO POWIATOWE W ZŁOTORYI

Partnerzy projektu

KLOSTER ST. MARIENSTERN ZISTERZIENSERINNEN-ABTEI KLOSTER ST. MARIENSTERN


Budżet kwalifikowalny

1.729.221,14 EUR

Numer Projektu
0064
Rozpoczęcie projektu
01-07-2017
Zakończenie projektu
31-03-2021
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1.469.8373,75 EUR

Oś priorytetowa
III. Edukacja transgraniczna
Cel szczegółowy programu
Wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej
Kategoria interwencji
118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

Lokalizacja projektu