Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Polsko-niemiecki projekt współpracy i program praktyk: Poznaj Kraj Sąsiada

Partner wiodący

BILDUNGSWERK SACHSEN DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT E.V.

Partnerzy projektu

STOWARZYSZENIE SEMPER AVANTI


Budżet kwalifikowalny

711.540,09 EUR

Numer Projektu
0066
Rozpoczęcie projektu
01-08-2017
Zakończenie projektu
31-10-2020
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

604.809.01 EUR

Oś priorytetowa
III. Edukacja transgraniczna
Cel szczegółowy programu
Wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej
Kategoria interwencji
050 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych

Lokalizacja projektu