Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Polsko-niemiecki projekt współpracy i program praktyk: Poznaj Kraj Sąsiada
Polsko-niemiecki projekt współpracy i program praktyk: Poznaj Kraj Sąsiada

Sukcesy projektu

Poznaj Kraj Sąsiada - Entdecke Dein Nachbarland! skupiał się na transgranicznym programie staży na obszarze wsparcia Programu, stwarzając jednocześnie szanse tworzenia sieci kontaktów, a przez to wzmacniając współpracę na pograniczu polsko-saksońskim.

Projekt kierowany był do ludzi młodych, placówek edukacyjnych oraz przedsiębiorstw z regionu. W programie staży mogły wziąć udział osoby prowadzące działalność w zakresie opieki nad chorymi, rzemiosła, turystyki lub gastronomii oraz stażyści tych branży. W ramach projektu zapewniano wymianę praktykantów, organizując im miejsca w niemieckich zakładach pracy. Dolnośląskie firmy również mogły zatrudnić niemieckich praktykantów. Staże odbywały się w przedsiębiorstwach związanych z kształceniem zawodowym, odpowiednio dobranych do profilu edukacji szkół zawodowych. Firmy, biorące udział w projekcie nie ponosiły żadnych kosztów, a opłaty  związane z podróżą, noclegami i wyżywieniem stażystów pokrywane były w ramach projektu. Praktyki poprzedzały warsztaty towarzyszące, przygotowujące do konkretnej pracy. Organizowano również spotkania dla wszystkich stażystów biorących udział w projekcie.

W ramach przedsięwzięcia zapewniono również uczniom wyjazdy edukacyjne do kraju sąsiada. Celem było zachęcenie młodzieży do poznania kraju sąsiada i rozwinięcie nowych kompetencji. W ramach projektu przewidziano również giełdy kooperacji oraz warsztaty służące nawiązaniu współpracy przedsiębiorstw, placówek edukacyjnych i stowarzyszeń. Giełdy odbywały się zarówno stacjonarnie, na obszarze Dolnego Śląska i Saksonii oraz na stronie internetowej dotyczącej projektu. Dzięki działaniom projektowym młodzież pogranicza miała możliwość nauki języka kraju sąsiada oraz jego praktycznego zastosowania, nabycia umiejętności interkulturowych oraz wiedzy o kraju i rynku pracy sąsiada, a także, poprzez odbyte praktyki zawodowe, nabycia wiedzy zawodowej.

Partner wiodący

BILDUNGSWERK SACHSEN DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT E.V.

Partnerzy projektu

STOWARZYSZENIE SEMPER AVANTI


Budżet kwalifikowalny

711.540,09 EUR

Numer Projektu
0066
Rozpoczęcie projektu
01-08-2017
Zakończenie projektu
31-10-2020
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

604.809.01 EUR

Oś priorytetowa
III. Edukacja transgraniczna
Cel szczegółowy programu
Wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej
Kategoria interwencji
050 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych

Galeria

Strona internetowa projektu:

https://entdecke-dein-nachbarland.de/?lang=pl

Lokalizacja projektu