Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Duzi dla małych: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada
Duzi dla małych: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada

Sukcesy projektu

Projekt Groß für Klein – Duzi dla małych miał na celu rozwijanie transgranicznej komunikacji i współpracy na terenie polsko-saksońskiego pogranicza poprzez edukację interkulturową i językową w wychowaniu przedszkolnym. Miał za zadanie również podwyższyć kompetencje nauczycieli pracujących z dziećmi z wieku przedszkolnym i uwrażliwić samych podopiecznych na język i kulturę kraju sąsiada. Przedsięwzięcie zakładało także wzrost świadomości lokalnej społeczności w obszarze zalet wczesnej edukacji interkulturowej.

Projekt skierowany był do przedszkoli oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego po polskiej i niemieckiej stronie granicy. W ramach projektu 100 polskich i saksońskich nauczycieli wychowania przedszkolnego wzięło udział w szkoleniu przygotowującym do nauczania języka sąsiada. Do tego celu opracowano koncepcję doskonalenia obejmującego 200 godzin z 4 modułami: „Kurs języka sąsiada”, „Metody wczesnego nauczania języka sąsiada”, „Realioznawstwo kraju sąsiada” i „Wychowanie przedszkolne w PL i DE”. Koncepcję wdrożono jako projekt pilotażowy, poddano ewaluacji, a następnie udoskonalono w drugiej edycji. Dla wzmocnienia transgranicznej wymiany doświadczeń między nauczycielami, uczestnicy projektu pracowali po 60 godzin wspólnie z kolegami z kraju sąsiada. Integracyjne zadania polegały na grze miejskiej w tandemie, warsztatach interkulturowych, wzajemnych wizytach studyjnych i opracowaniu polsko-niemieckich publikacji metodycznych. Nabyte umiejętności nauczyciele wykorzystali w praktyce, planując i przeprowadzając w 35 polskich i saksońskich przedszkolach dni projektowe na temat języka i kultury kraju sąsiada.

Wydane wspólnie polsko-niemieckie publikacje metodyczne z płytą CD nosiły tytuły „Święta i tradycje w Polsce i w Niemczech – Feste und Traditionen in Polen und Deutschland” oraz „Cztery pory roku – vier Jahreszeiten”. Publikacje bezpłatnie udostępniono wszystkim zainteresowanym przedszkolom na obszarze wsparcia. Ponadto zespół projektowy opracował polsko-niemiecką kolorowankę pt. „Z Biedronką i Maus przez cały rok. Mit Biedronka und Maus durch das Jahr”, dzięki której dzieci mogą poznać wybrane święta i obyczaje w obu krajach. Podsumowaniu i upowszechnieniu rezultatów przedsięwzięcia służyły dwie międzynarodowe konferencje dla 200 uczestników, strony internetowe oraz liczne, inne działania promocyjne. Szeroka, trzyletnia współpraca zaowocowała rozwinięciem silnej współpracy w obszarze wczesnego kształcenia interkulturowego na polsko-niemieckim pograniczu.

Partner wiodący

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WE WROCŁAWIU

Partnerzy projektu

LANDKREIS GÖRLITZ


Budżet kwalifikowalny

181.597,47 EUR

Numer Projektu
0067
Rozpoczęcie projektu
01-09-2017
Zakończenie projektu
31-08-2019
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

154.357,76 EUR

Oś priorytetowa
III. Edukacja transgraniczna
Cel szczegółowy programu
Wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej
Kategoria interwencji
117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji

Galeria

Film

Lokalizacja projektu