Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Duzi dla małych: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada

Partner wiodący

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WE WROCŁAWIU

Partnerzy projektu

LANDKREIS GÖRLITZ


Budżet kwalifikowalny

181.597,47 EUR

Numer Projektu
0067
Rozpoczęcie projektu
01-09-2017
Zakończenie projektu
31-08-2019
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

154.357,76 EUR

Oś priorytetowa
III. Edukacja transgraniczna
Cel szczegółowy programu
Wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej
Kategoria interwencji
117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji

Lokalizacja projektu