Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
TRAILS - Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług Wzmacniania Potencjału Innowacyjności w Regionie Transgranicznym
TRAILS - Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług Wzmacniania Potencjału Innowacyjności w Regionie Transgranicznym
TRAILS - Travelling Innovation Labs and Services

Sukcesy projektu

Projekt TRAILS - Travelling Innovation Labs and Services to jedno z flagowych przedsięwzięć w programie, nakierowane na pokonywanie barier rozwojowych i pogłębianie współpracy w strefie przygranicznej w obszarze budowania proinnowacyjnych programów kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Projekt oferował szkolenia w zakresie innowacyjnego myślenia, kreatywności i przedsiębiorczości w nowatorskiej formie. W licznych lokalizacjach po obu stronach granicy stawiano mobilne laboratorium w postaci kontenerowych modułów, wyposażonych w  niezbędne sprzęty. Prowadzono w nich treningi z zakresu umiejętności innowacyjnych, kreatywności  i postaw przedsiębiorczych oraz warsztaty innowacyjności dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz MŚP. Młodzi ludzie zapoznawali się z nowoczesnymi urządzeniami i tworzyli własne prototypy, natomiast przedsiębiorcy wraz z pracownikami rozwijali swoje pomysły, uczyli się obsługi urządzeń VR i drukarek 3D. W 29 miesięcy przeprowadzono 127 zajęć dla 2088 uczestników.

Opracowana została koncepcja innowacyjnego podejścia do kształcenia w tej dziedzinie, powstał program szkolenia oraz podręcznik dla nauczyciela.

W efekcie projekt stworzył młodym ludziom warunki do myślenia innowacyjnego oraz dał szansę na realizację interesujących projektów. Badanie potrzeb pracodawców w zakresie kompetencji oczekiwanych od pracowników pozwoliło lepiej je rozpoznać. Udział w projekcie zwiększał szanse młodzieży na zdobycie w regionie ciekawej pracy i tym samym zmniejszał ryzyko emigracji. Projekt był wzorcowy pod względem modelowania oferty kształcenia na przygranicznym rynku pracy, szczególnie w zakresie kształcenia zawodowego. Wypracowane w ramach projektu programy i scenariusze lekcji nt. innowacyjności oraz podręcznik dla nauczyciela innowacyjności mogą być wykorzystywane w ramach bieżącego toku kształcenia dla nowych grup uczniów.

Projekt został nagrodzony w konkursie "Kooperacja bez granic" jako projekt flagowy implementacji Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030 przez Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wspólnie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju

https://trailsproject.eu

FILM PL

Partner wiodący

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN

Partnerzy projektu

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA


WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO


Budżet kwalifikowalny

1 347 788,24 EUR

Numer Projektu
0002
Rozpoczęcie projektu
01-08-2016
Zakończenie projektu
31-12-2018
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1 145 619,64 EUR

Oś priorytetowa
III. Edukacja transgraniczna
Cel szczegółowy programu
Wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej
Kategoria interwencji
118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

Galeria

Film

Materiały informacyjne

Strona internetowa projektu:

https://trailsproject.eu/

Lokalizacja projektu