Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
NEYMO NW -Nysa Łużycka - Modelowanie klimatyczne i hydrologiczne, analiza i prognoza zasobów wodnych w warunkach niskich wód

Partner wiodący

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Partnerzy projektu

LANDESAMT FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND GEOLOGIE


Budżet kwalifikowalny

526.749,53 EUR

Numer Projektu
0069
Rozpoczęcie projektu
01-07-2018
Zakończenie projektu
31-03-2021
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

447.736,86 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
087 Środki w zakresie dostosowania do zmian klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem, np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami

Lokalizacja projektu