Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Nauka jako przygoda

Partner wiodący

LANDRATSAMT BAUTZEN, MUSEUM DER WESTLAUSITZ KAMENZ

Partnerzy projektu

MUZEUM CERAMIKI


MUZEUM ŁUŻYCKIE W ZGORZELCU


Budżet kwalifikowalny

1.074.379,62 EUR

Numer Projektu
0070
Rozpoczęcie projektu
01-07-2018
Zakończenie projektu
30-06-2021
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

913.222,55 EUR

Oś priorytetowa
III. Edukacja transgraniczna
Cel szczegółowy programu
Wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej
Kategoria interwencji
117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji

Lokalizacja projektu