Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Transgraniczna Liga Mistrzów - wzmocnienie innowacyjnych oddziaływań edukacyjnych po obu stronach Nysy Łużyckiej
Transgraniczna Liga Mistrzów - wzmocnienie innowacyjnych oddziaływań edukacyjnych po obu stronach Nysy Łużyckiej

Sukcesy projektu

Transgraniczna Liga Mistrzów  to projekt zorientowany na ograniczanie barier kulturowych i językowych u uczniów na polsko-saksońskim pograniczu poprzez wspólne przebywanie, tworzenie, naukę, zabawę i sport. W projekcie wzięło udział  łącznie 90 dzieci z dwóch grup: szkolnej i przedszkolnej.  W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono szereg działań, które wpłynęły na podniesienie kompetencji językowych, ekologicznych, społecznych i interkulturowych wśród dzieci. Poprzez wspólną naukę i zabawę dzieci uczyły się języka kraju sąsiedzkiego, nabyły umiejętność pracy w grupie dwujęzycznej, przełamywały stereotypy a także zacieśniły wzajemne relacje.

Ważną częścią inicjatywy było zadanie „Akademia Sportowa”. Objęło ono m.in. turnieje i treningi, międzynarodowy mecz piłki nożnej, obóz i rodzinny festyn sportowy. Celem zadania była promocja zdrowego stylu życia, nauka języka w praktyce i przełamywanie barier. Poprawiono też stan bazy sportowej przy szkole biorącej udział w projekcie, a w konsekwencji zwiększono poziom bezpieczeństwa dzieci.

W związku z zadaniem „Mistrzowie Ekologii” zorganizowano lekcje i spacery po Łuku Mużakowa. Zrealizowano też piknik, plener malarski, warsztaty „Mali naukowcy” i „Ekotest” oraz dwa projekty: „Dzikie zioła” i „Zwierzęta na brzegu”. Przeprowadzono również cykl zajęć edukacyjnych w celu poznania rzeczywistości przyrodniczo-ekologicznej poprzez wspólne obserwowanie, odkrywanie i eksperymentowanie. Dzięki tym inicjatywom zwiększyło się poczucie ponadgranicznej odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych.

W ramach ostatniego zadania odbyły się działania „Tydzień kolorów” i „Nasza Nysa”. Miały one na celu upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy dotyczącej różnych form działalności artystycznej oraz przygotowanie uczniów na odbiór różnych form sztuki.

Ostatecznym efektem projektu było rozwinięcie umiejętności pracy w grupie dwujęzycznej oraz integracja społeczna wyrażająca się przełamywaniem barier, stereotypów i nawiązywaniem przyjaźni.

Partner wiodący

GMINA ŁĘKNICA

Partnerzy projektu

STADTVERWALTUNG BAD MUSKAU


Budżet kwalifikowalny

284.829,85 EUR

Numer Projektu
0072
Rozpoczęcie projektu
01-09-2018
Zakończenie projektu
31-12-2020
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

242.105,32 EUR

Oś priorytetowa
III. Edukacja transgraniczna
Cel szczegółowy programu
Wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej
Kategoria interwencji
052 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

Galeria

Lokalizacja projektu