Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Transgraniczna Liga Mistrzów - wzmocnienie innowacyjnych oddziaływań edukacyjnych po obu stronach Nysy Łużyckiej

Partner wiodący

GMINA ŁĘKNICA

Partnerzy projektu

STADTVERWALTUNG BAD MUSKAU


Budżet kwalifikowalny

284.829,85 EUR

Numer Projektu
0072
Rozpoczęcie projektu
01-09-2018
Zakończenie projektu
31-12-2020
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

242.105,32 EUR

Oś priorytetowa
III. Edukacja transgraniczna
Cel szczegółowy programu
Wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej
Kategoria interwencji
052 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

Lokalizacja projektu