Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Strażacy na Pograniczu Polsko - Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności

Partner wiodący

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GORZOWIE WLKP.

Partnerzy projektu

GEMEINDE GABLENZ


GMINA LUBSKO


GMINA ŁĘKNICA


GMINA ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM


STADT BAD MUSKAU


Budżet kwalifikowalny

2.143.866,00 EUR

Numer Projektu
0075
Rozpoczęcie projektu
01-03-2018
Zakończenie projektu
31-01-2020
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1.822.286,10 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
088 Zapobieganie zagrożeniom naturalnym niezwiązanym z klimatem (np. trzęsieniami ziemi) oraz wywołanym działalnością człowieka, np. awariami przemysłowymi, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami

Lokalizacja projektu