Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu
TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu

Sukcesy projektu

Klimat pogranicza polsko-saksońskiego ociepla się i w przyszłości będzie się dalej zmieniał. Obecnie obserwuje się już konsekwencje tych zmian (nasila się częstotliwość występowania zjawisk ekstremalnych - powodzi, susz, intensywnych opadów deszczu, fal upałów), a zagrożenie nimi z roku na rok rośnie. Dlatego partnerzy projektu uznali za niezwykle istotne  skoordynowanie współpracy w dziedzinie ekologii pomiędzy instytucjami oraz społeczeństwem. Pozwoli to przygotować się do nadchodzących zmian klimatu na poziomie lokalnym. Taki właśnie cel przyświecał realizacji projektu TRANSGEA.

Partnerzy projektu planując jego działania postawili przede wszystkim na edukację i informację. Przygotowali więc publikacje dotyczące zmian klimatu na obszarze wsparcia m.in. transgraniczny poradnik dla samorządowców „Jak przygotować gminę na zmiany klimatu?”. Zorganizowali konferencję „Susza czy powódź – adaptacja do zmian klimatu poprzez działania lokalne” oraz przeprowadzili szereg debat społecznych, a także szkolenia dla gmin polskich „Dobre praktyki adaptacji do zmian klimatu w gminach”. Partnerzy projektu zrealizowali również warsztaty edukacyjne na temat zmian klimatu w Polsce i w Niemczech dla seniorów i młodzieży szkolnej w wieku 10-20 lat.

Partnerzy projektu wyszli  z założenia, że najlepiej uczyć się poprzez praktykę, dlatego zrealizowali tzw. mikroadaptacje. Są to przykłady niskobudżetowych działań na poziomie lokalnym, które mają służyć jako inspiracja dla włodarzy. Zrobione niewielkim kosztem, ale o wielkim znaczeniu – nasadzenia drzew i roślin nektarodajnych, domki dla owadów, system ponownego wykorzystania deszczówki do podlewania ogródka przy szkole w Zgorzelcu – to może nie spektakularne inwestycje, ale z pewnością najważniejsze działania zrealizowane w projekcie.

Partner wiodący

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Partnerzy projektu

FUNDACJA EKOLOGICZNA ZIELONA AKCJA


FUNDACJA NATURA POLSKA


GÜSA E.V.


SAPOS GEMEINNÜTZIGE GMBH


Budżet kwalifikowalny

430.550,11 EUR

Numer Projektu
0078
Rozpoczęcie projektu
01-07-2018
Zakończenie projektu
30-06-2020
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

365.967,39 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
087 Środki w zakresie dostosowania do zmian klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem, np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami

Galeria

Film

Lokalizacja projektu