Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska!
Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska!

Sukcesy projektu

Fascynujące formacje skalne, rzadkie minerały, stare wyrobiska granitu czy ślady lodowca – to tylko niektóre z licznych atrakcji geologicznych Górnych Łużyc i Dolnego Śląska, które stały się inspiracją dla realizacji projektu. Jego celem było lepsze wykorzystanie unikalnych walorów geologicznych polsko-niemieckiego pogranicza, zwłaszcza Łużyckiego Parku Głazów Narzutowych w Nochten oraz znanej ze złóż agatów gminy i miasta Lwówek Śląski dla podniesienia atrakcyjności turystycznej i zbudowania ciekawej oferty.

Zaprojektowanie i przeprowadzenie wystaw multimedialnych w języku polskim i niemieckim prezentujących bogactwo geologiczne zlodowaceń w Nochten oraz bogactwa przyrodnicze gminy Lwówek Śląski, a także organizacja transgranicznych tematycznych imprez plenerowych: Lwóweckiego Lata Agatowego w 2018 r. i Dnia Kamienia w Nochten w 2019 r., należy do kluczowych zadań projektowych.

Ofertę turystyczną Parku Głazów w Nochten wzbogaciły zaprojektowane i wyeksponowane tablice informacyjne, a nowo utworzona strona www oraz mobilna aplikacja z audio przewodnikiem (w języku polskim, niemieckim i czeskim) wpłynęła na zwiększenie dostępności tego miejsca.

Dzięki włączeniu Nochten i Lwówka Śląskiego w istniejące sieci szlaków rowerowych region zyskał na atrakcyjności. Przeprowadzone 3 geo-warsztaty pozwoliły na wypracowanie koncepcji współpracy w zakresie budowania transgranicznej oferty geoturystycznej.

Projekt stanowi duży wkład w rozwinięcie oferty turystycznej regionu: wzbogacił ją o wiele nowych produktów, a dzięki zastosowaniu rozwiązań wielojęzycznych poprawił jej dostępność. Atrakcje geologiczne pogranicza polsko-saksońskiego stały się bardziej rozpoznawalne i dzięki koncepcji ich połączenia oraz koordynacji działań marketingowych udało się stworzyć mocną podstawę dla rozwoju transgranicznego produktu geoturystycznego.

Partner wiodący

FÖRDERVEREIN LAUSITZER FINDLINGSPARK NOCHTEN E.V.

Partnerzy projektu

GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI


MARKETING-GESELLSCHAFT OBERLAUSITZ-NIEDERSCHLESIEN MBH


Budżet kwalifikowalny

685.175,76 EUR

Numer Projektu
0084
Rozpoczęcie projektu
01-06-2018
Zakończenie projektu
31-12-2021
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

582.399,10 EUR

Oś priorytetowa
I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Kategoria interwencji
091 Rozwój i promowania publicznych walorów turystycznych

Galeria

Lokalizacja projektu