Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska!

Partner wiodący

FÖRDERVEREIN LAUSITZER FINDLINGSPARK NOCHTEN E.V.

Partnerzy projektu

GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI


MARKETING-GESELLSCHAFT OBERLAUSITZ-NIEDERSCHLESIEN MBH


Budżet kwalifikowalny

599.458,76 EUR

Numer Projektu
0084
Rozpoczęcie projektu
01-06-2018
Zakończenie projektu
30-06-2021
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

509.539,65 EUR

Oś priorytetowa
I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Kategoria interwencji
091 Rozwój i promowania publicznych walorów turystycznych

Lokalizacja projektu