Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
A środkiem płynie Nysa – transgraniczna współpraca na rzecz polepszenia infrastruktury turystycznej i oferty kulturalnej Trzebiela i Bad Muskau

Partner wiodący

OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA W TRZEBIELU

Partnerzy projektu

STADTVERWALTUNG BAD MUSKAU


Budżet kwalifikowalny

942.423,98 EUR

Numer Projektu
0090
Rozpoczęcie projektu
03-12-2018
Zakończenie projektu
31-07-2021
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

801.060,36 EUR

Oś priorytetowa
I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Kategoria interwencji
095 Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

Lokalizacja projektu