Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Przygoda w górach

Partner wiodący

NADLEŚNICTWO ŚWIERADÓW

Partnerzy projektu

STADTVERWALTUNG ZITTAU EIGENBETRIEB FORSTWIRTSCHAFT UND KOMMUNALE DIENSTE


Budżet kwalifikowalny

602.072,87 EUR

Numer Projektu
0085
Rozpoczęcie projektu
01-10-2018
Zakończenie projektu
31-12-2020
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

511.761,83 EUR

Oś priorytetowa
I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Kategoria interwencji
091 Rozwój i promowania publicznych walorów turystycznych

Lokalizacja projektu