Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii
REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii

Sukcesy projektu

Projekt REVIVAL! został zrealizowany przez 10 miast wschodniej Saksonii i południowo-zachodniej Polski oraz 3 instytucje naukowe. Miał na celu zidentyfikowanie wspólnych szans rozwojowych miast oraz przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju i wysokiej jakości życia na pograniczu polsko-niemieckim.

Każde z miast partnerskich przeprowadziło działania pilotażowe:

  • Bautzen opracowało strategię wykorzystania pustostanów w śródmieściu, a Zittau - studium urbanistyczne nt. zagospodarowania przestrzeni publicznej w historycznym śródmieściu.
  • Na rynku w Reichenbach OL. uruchomiono historyczne fontanny i doposażono ważne miejsce spotkań: Via Regia Haus..
  • Görlitz przeprowadziło kampanię „Görliwood“ ozdabiając kilka witryn w śródmieściu posterami nawiązującymi do filmów nakręconych w tym mieście.
  • Na rynku w Kamiennej Górze odbyły się 4 wydarzenia integrujące mieszkańców „Cztery pory Rynku”.
  • Lubawka zorganizowała warsztaty tkaczy śląskich w Chełmsku.
  • W Lubomierzu zrewitalizowano park.
  • Na bolesławieckim rynku pojawiły się ceramiczne elementy małej architektury.
  • W Żarach zrewitalizowano część historycznych umocnień obronnych i zainstalowano wystawę o fortyfikacjach żarskich w XVI w. 

Partnerzy stworzyli wspólnie transgraniczną wystawę objazdową pod hasłami „Dawniej i dziś” oraz „Tradycje i mieszkańcy”, która była prezentowana we wszystkich miastach od lipca do listopada 2020 roku.

Wspierający wysiłki miast partnerzy naukowi przeprowadzili analizę dotyczącą specyfiki jakości życia w mniejszych i średnich miastach polsko-saksońskiego pogranicza, która dała m.in. podstawę dla strategicznych rekomendacji dla każdego z miast partnerskich w zakresie zrównoważonego rozwoju transgranicznego krajobrazu miejskiego.

REVIVAL! został nagrodzony w konkursie "Kooperacja bez granic" jako projekt flagowy implementacji Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030 przez Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wspólnie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju RP.

Partner wiodący

LEIBNIZ-INSTITUT FÜR ÖKOLOGISCHE RAUMENTWICKLUNG E.V.

Partnerzy projektu

EUROPASTADT GÖRLITZ/ZGORZELEC GMBH


GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI


GMINA LUBAWKA


GMINA LUBOMIERZ


GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC


GMINA MIEJSKA KAMIENNA GÓRA


GMINA ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM


STADT BAUTZEN


STADT REICHENBACH OL.


Budżet kwalifikowalny

1.032.405,67 EUR

Numer Projektu
0091
Rozpoczęcie projektu
01-10-2018
Zakończenie projektu
31-12-2020
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

877.544,45 EUR

Oś priorytetowa
I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Kategoria interwencji
094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa naturalnego

Galeria

Film

Lokalizacja projektu