Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii

Partner wiodący

LEIBNIZ-INSTITUT FÜR ÖKOLOGISCHE RAUMENTWICKLUNG E.V.

Partnerzy projektu

EUROPASTADT GÖRLITZ/ZGORZELEC GMBH


GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI


GMINA LUBAWKA


GMINA LUBOMIERZ


GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC


GMINA MIEJSKA KAMIENNA GÓRA


GMINA ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM


STADT BAUTZEN


STADT REICHENBACH OL.


Budżet kwalifikowalny

1.032.405,67 EUR

Numer Projektu
0091
Rozpoczęcie projektu
01-10-2018
Zakończenie projektu
31-12-2020
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

877.544,45 EUR

Oś priorytetowa
I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Kategoria interwencji
094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa naturalnego

Lokalizacja projektu