Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Łużyce-Bory - rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza
Łużyce-Bory - rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza

Sukcesy projektu

Projekt rozwinął infrastrukturę na szlakach przyrodniczo-kulturowych obszaru transgranicznego. Spopularyzował ponadto oraz wykorzystał potencjał szlaków do realizacji wspólnych przedsięwzięć i promocji regionu pogranicza polsko-saksońskiego. Stworzona została kompleksowa oferta turystyki rowerowej oparta zarówno na działaniach infrastrukturalnych, jak i promocyjnych.

W efekcie przeprowadzonych działań wybudowano dwa odcinki ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bolesławiec (odcinek Kruszyn-Łaziska o długości 3,625 km) i Gminy Warta Bolesławiecka (3,33 km), biegnących po nieczynnym nasypie kolejowym. Powodzeniem zakończyło się zagospodarowanie przebiegu szlaku rowerowego, przy którym powstały miejsca wypoczynku wyposażone w ławostoły, kosze na śmieci i stojaki na rowery (na obszarze Gmin Bolesławiec, Warta Bolesławiecka, Osiecznica).  Zamontowano także dwujęzyczne tablice turystyczne (dodatkowo na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec) oraz wykonano oznakowania całości przebiegu szlaku (o długości ponad 62 km).

Park miejski znajdujący się na terenie Niemiec na trasie istniejącej „Żabiej ścieżki”, na obszarze ochrony krajobrazu „Bernsdorfer Teichlandschaft”, został zmodernizowany i zyskał nowe ciekawe elementy: ścieżkę edukacyjną, nowe miejsca rekreacyjne (plac do wypoczynku, platforma widokowa) oraz oznakowanie obszaru w postaci tablic informacyjnych przedstawiających m.in. opisy długowiecznych drzew zlokalizowanych na terenie parku.

Projekt polegał także na działaniach informacyjnych, dzięki którym stworzona została dwujęzyczna strona internetowa luzycebory.pl oraz aplikacja mobilna dotycząca dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego obszaru projektowego i oferty dla turystów rowerowych. Opracowane zostały materiały promocyjne (mapy turystyczne), odbyły się także wspólne wydarzenia promocyjno-kulturalne, m.in. rajdy rowerowe, pikniki rodzinne i rowerowe.

Partner wiodący

GMINA BOLESŁAWIEC

Partnerzy projektu

GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC


GMINA OSIECZNICA


GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA


STADT BERNSDORF


Budżet kwalifikowalny

1.516.153,85 EUR

Numer Projektu
0094
Rozpoczęcie projektu
01-09-2018
Zakończenie projektu
30-09-2019
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1.288.730,28 EUR

Oś priorytetowa
I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Kategoria interwencji
091 Rozwój i promowania publicznych walorów turystycznych

Galeria

Materiały informacyjne

Lokalizacja projektu