Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Łużyce-Bory - rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza

Partner wiodący

GMINA BOLESŁAWIEC

Partnerzy projektu

GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC


GMINA OSIECZNICA


GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA


STADT BERNSDORF


Budżet kwalifikowalny

1.516.153,85 EUR

Numer Projektu
0094
Rozpoczęcie projektu
01-09-2018
Zakończenie projektu
30-09-2019
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1.288.730,28 EUR

Oś priorytetowa
I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Kategoria interwencji
091 Rozwój i promowania publicznych walorów turystycznych

Lokalizacja projektu