Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Fundusz Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022
Fundusz Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022
FMP - Fundusz Małych Projektów

Sukcesy projektu

Fundusz Małych Projektów to wyjątkowy projekt, umożliwiający realizację bardzo różnych przedsięwzięć, tzw. mikroprojektów. Z tego powodu określany jest mianem parasolowego. Dofinansowanie dla pojedynczego mikroprojektu wynosi od 3.000 do 20.000 euro, a maksymalna wartość projektu: 30.000 euro. Do 24.08.2021 roku zostało zatwierdzonych 369 mikroprojektów na łączną kwotę ponad 5,3 mln euro.

Działania projektowe to realizacja szerokiego spektrum mikroprojektów people-to-people. Ich nadrzędnym celem jest wspieranie współpracy i zbliżanie do siebie mieszkańców, instytucji i organizacji z obu stron polsko-saksońskiej granicy. Bogata tematyka mikroprojektów obejmuje m.in. tradycje świąteczne, rajdy rowerowe, warsztaty taneczne, wspólne muzykowanie, festiwal literatury, wydarzenia edukacyjne, upowszechnianie zdrowego żywienia, wspólną dbałość o przyrodę i poznawanie jej, zawody sportowe, spotkania młodzieży, seniorów, strażaków,  poznawanie wspólnej historii i kultury.

O wadze mikroprojektów świadczą nie tylko doświadczenia uczestników wydarzeń realizowanych w ramach projektów, ale także wyróżnienia. Z okazji 30-lecia programów INTERREG Komisja Europejska przeprowadziła konkurs na 30 najciekawszych projektów dofinansowanych z programów Interreg pt. "30 projects for 30 years of Interreg". Wśród laureatów znalazł się mikroprojekt „Spotkanie z kulturą Serbołużyczan w Euroregionie Nysa dla dzieci". Projekt zrealizowany przez Muzeum Serbołużyckim w Budziszynie we współpracy ze szkołą "Tęcza" w Zgorzelcu (DPFA Europrymus Sp. z o.o.) polegał na opracowaniu wideoprzewodnika dla dzieci pt. „Mamy coś dla uszu! Wasz wideoprzewodnik dla dzieci!”, który w ciekawy sposób oprowadza po 34 stacjach Muzeum Serbołużyckiego. Bazując na pięciu baśniach, przedstawionych w krótkich filmikach animowanych, wideoprzewodnik, w pięciu językach do wyboru, prezentuje serbołużycką historię, obyczaje oraz życie codzienne Serbołużyczan. Animacje można obejrzeć na stronie projektu: https://sorbisches-museum.de/eu-projekte/. A na stronie https://www.euroregion-neisse.de/pl/fundusze-malych-projektow/program-polsko-saksonski/rezultaty/ znajdą Państwo wizytówki wszystkich zrealizowanych mikroprojektów.

http://www.euroregion-nysa.eu

Partner wiodący

EUROREGION NYSA

Partnerzy projektu

EUROREGION NEISSE E.V.


Budżet kwalifikowalny

7.294.117,65 EUR

Numer Projektu
0003
Rozpoczęcie projektu
01-12-2015
Zakończenie projektu
31-12-2022
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

6.200.000,00 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
119 Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia

Galeria

Film

Lokalizacja projektu