Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Fundusz Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022
FMP - Fundusz Małych Projektów

Sukcesy projektu

Fundusz Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022 to projekt jedyny w swoim rodzaju i największy w naszym programie. Nic dziwnego – musi pomieścić wiele innych projektów – tzw. mikroprojektów. Stąd jego przyjęte w wielu programach Interreg określenie: projekt parasolowy.

To partnerzy tego projektu: Euroregion Nysa z siedzibą w Jeleniej Górze (partner wiodący) i Euroregion Neisse e.V. (z siedzibą w Zittau) przyjmują wnioski i podpisują umowy o dofinansowanie projektów o wartości od 3.000 do 30.000 euro. Do sierpnia 2020 r. zostało zatwierdzonych 336 mikroprojektów na łączną kwotę 4 995 309,75 euro.

Są to co do zasady tzw. projekt people-to-people, a ich nadrzędnym celem i rezultatem jest wspieranie współpracy i zbliżanie do siebie mieszkańców i instytucji i rożnych organizacji z obu stron polsko-saksońskiej granicy.

Wiele jest tematów, które ludzi łączą, wiele spraw, które lepiej podejmować wspólnie, kiedy mieszka się i działa tak blisko siebie. Stąd tematyka mikroprojektów jest bardzo bogata i różnorodna: od tradycji świątecznych, przez rajdy rowerowe, warsztaty taneczne, wspólne muzykowanie, festiwal literatury, wydarzenia edukacyjne, upowszechnianie zdrowego żywienia, wspólną dbałość o przyrodę i poznawanie jej, zawody sportowe, spotkania młodzieży, seniorów, strażaków, prokuratorów, po poznawanie wspólnej historii i kultury i wiele innych. W centrum tych wszystkich aktywności jest człowiek – mieszkaniec pogranicza, sąsiad, partner w bliźniaczej instytucji.

Mikroprojekty, choć małe – są ważne. Ich rola dla pogranicza jest daleko większa od „mikro”. Świadczą o tym liczne doświadczenia uczestników wydarzeń realizowanych w ramach tych projektów, ale także znaczące wyróżnienia.

Wyjątkowym sukcesem może poszczycić się Muzeum Serbołużyckie w Bautzen wraz z partnerem, Szkołą Podstawową „Tęcza” w Zgorzelcu, którzy opracowali wideoprzewodnik dla dzieci w ramach projektu: "Spotkanie z kulturą Serbołużyczan w Euroregionie Nysa dla dzieci". Bazując na pięciu baśniach przedstawionych w krótkich filmikach animowanych wideoprzewodnik prezentuje w sposób przyjazny dzieciom, w czterech językach do wyboru, serbołużycką historię, obyczaje oraz życie codzienne Serbołużyczan. To wspaniałe przedsięwzięcie zostało laureatem konkursu Komisji Europejskiej z okazji 30-lecia programów INTERREG "30 projects for 30 years of Interreg" i wraz z pozostałymi zwycięskimi projektami wzięło udział w znakomitej europejskiej wystawie.

http://www.euroregion-nysa.eu

Partner wiodący

EUROREGION NYSA

Partnerzy projektu

EUROREGION NEISSE E.V.


Budżet kwalifikowalny

7.294.117,65 EUR

Numer Projektu
0003
Rozpoczęcie projektu
01-12-2015
Zakończenie projektu
30-06-2022
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

6.200.000,00 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
119 Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia

Materiały informacyjne

Lokalizacja projektu