Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego - etap V

Partner wiodący

GMINA ZGORZELEC

Partnerzy projektu

GMINA MIEJSKA ZGORZELEC


GMINA PIEŃSK


GMINA ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM


LANDKREIS GÖRLITZ


NADLEŚNICTWO LIPINKI


POWIAT ŻARSKI


SENCKENBERG MUSEUM FÜR NATURKUNDE GÖRLITZ


Budżet kwalifikowalny

2.986.189,55 EUR

Numer Projektu
0099
Rozpoczęcie projektu
01-01-2019
Zakończenie projektu
31-12-2021
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2.538.260,06 EUR

Oś priorytetowa
I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Kategoria interwencji
092 Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych

Lokalizacja projektu