Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego - etap V
Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego - etap V

Sukcesy projektu

W ramach tego wieloetapowego projektu podjęto szereg działań polegających na poprawie jakości bazy turystycznej poprzez rewitalizację istniejących szlaków rowerowych, traktów pieszych, pieszo-rowerowych, wodnych i konnych oraz budowie nowych szlaków turystycznych. W jego rezultacie zmniejszają się dysproporcje pomiędzy terenami przygranicznymi, a korzystający ze spójnej infrastruktury polscy i niemieccy turyści poznają tradycje, zwyczaje i kulturę sąsiadów, zdrowo i aktywnie spędzając czas.

W piątej edycji cyklu ponownie 9 partnerów podjęło wspólne starania o dalsze uatrakcyjnienie pogranicza pod względem turystycznym oraz promocję marki „Przygoda z Nysą”. Pogranicze wzbogaciło się m.in. o:

  • nowe odcinki dróg rowerowych: na terenie Nadleśnictwa Lipinki oraz na odcinku Łagów-Pokrzywnik w Gminie Zgorzelec wraz z infrastrukturą towarzyszącą na tej trasie i innych szlakach rowerowych;
  • przebudowane ciągi pieszo-rowerowe w powiecie żarskim;
  • nowy obiekt rekreacyjny - Zalew Czerwona Woda w Zgorzelcu, gdzie powstała m.in. ścieżka rowerowa, mała architektura, urządzenia rekreacyjne, duży plac zabaw w duchu Natural Play;
  • nowe rowery (w tym tandemy i rowery elektryczne umożliwiające rekreację osobom z niepełnosprawnościami) i kajaki dla Centrum Rekreacyjno – Turystycznego w Radomierzycach;
  • punkt informacji turystycznej w Pieńsku z wypożyczalnią sprzętu rekreacyjnego (rowery, kajaki) i oznakowane tablicami informacyjnymi trzy szlaki rowerowe na terenie gminy;
  • infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną wokół akwenów wodnych w Gminie Żary (Mirostowice Dolne i Łaz) oraz ścieżkę dydaktyczną.

Nieodłącznym elementem projektu była promocja turystyczna okolic polsko – saksońskiego pogranicza, w tym dwie wystawy na temat Nysy Łużyckiej opracowane przez muzea z Görlitz: przyrodnicza zatytułowana „Życie nad rzeką” oraz dotycząca osadnictwa i rozwoju społeczno-gospodarczego brzegów Nysy: „Opowieści nad rzeką”. Projekt prezentowany był na targach turystycznych w Dreźnie i Wrocławiu; zorganizowano także liczne eventy rekreacyjno–turystyczne, konkursy i warsztaty tematyczne, a także skoordynowaną kampanię marki „Przygoda z Nysą”.

Otwarcie wystawy "Przygoda z Nysą - Życie nad rzeką" FILM

Otwarcie wystawy "Przygoda z Nysą - Życie nad rzeką" REPORTAŻ

Wystawa "Przygoda z Nysą - Życie nad rzeką" TRAILER

Partner wiodący

GMINA ZGORZELEC

Partnerzy projektu

GMINA MIEJSKA ZGORZELEC


GMINA PIEŃSK


GMINA ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM


LANDKREIS GÖRLITZ


NADLEŚNICTWO LIPINKI


POWIAT ŻARSKI


SENCKENBERG MUSEUM FÜR NATURKUNDE GÖRLITZ


Budżet kwalifikowalny

4 331 163,19 EUR

Numer Projektu
0099
Rozpoczęcie projektu
01-01-2019
Zakończenie projektu
31-12-2022
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

3 681 487,60 EUR

Oś priorytetowa
I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Kategoria interwencji
092 Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych

Galeria

Film

Strona internetowa projektu:

https://przygodaznysa.eu/

Lokalizacja projektu