Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Turystyka bez granic
Turystyka bez granic

Sukcesy projektu

Projekt „Turystyka bez granic” obejmował szereg działań zwiększających dostępność oraz promujących dobra kultury i natury w Żarach oraz Weißwasser. Polski partner projektu to miasto cieszące się blisko 1000-letnią historią, w którym zachowało się wiele zabytków architektury oraz średniowieczny układ urbanistyczny. Niemiecki partner to miasto o bogatej kulturze, urzekające licznymi obiektami z XIX i początku XX wieku. Grupą, do której kierowano projekt, była okoliczna społeczność i turyści. W ramach przeprowadzonych prac w obu miastach powstała infrastruktura, obiekty oraz urządzenia umożliwiające i ułatwiające korzystanie odwiedzającym z dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Działania o charakterze inwestycyjnym w Żarach:

W Polsce projekt objął budowę placu postojowego dla sześciu kamperów, drogę dojazdową z chodnikiem, plac nawrotowy oraz oświetlenie. Zamontowano kontenery sanitarne, wykonano przyłącza i instalacje wodno-kanalizacyjne oraz elektroenergetyczne. Plac postojowy został ogrodzony, zamontowano bramy wjazdowe, wiatę rekreacyjną z miejscem odpoczynku, tablicę informacyjną, kosze na odpadki i zieleń. Wykonano również miejsce biwakowe przeznaczone do ustawiania namiotów, urządzono dojścia i ścieżki.

Działania o charakterze inwestycyjnym w Weißwasser:

Niemiecki partner wybudował przed ogrodem zoologicznym i kąpieliskiem Jahnbad trzy miejsca postojowe na kampery wraz z niezbędną instalacją zasilającą, stacją do utylizacji nieczystości oraz skrzynką elektryczną z kilkoma przyłączami. Dodatkowo ustawiono kontener z toaletami, w tym dla osób z niepełnosprawnością, umywalkami i prysznicami.

Działania informacyjne i promocyjne:

Promocja ukierunkowana była na zwiększenie rozpoznawalności i skojarzeń z regionem. Opracowano i wydano w języku polskim, niemieckim i angielskim mapy Łużyc Wschodnich. Publikacja popularyzowała wiedzę o lokalnych atrakcjach turystycznych oraz regionalnej infrastrukturze kamperowej. Wydano także folder, a przy polach kamperowych zamontowano tablice. Partnerzy wspólnie wzięli udział w targach turystycznych we Wrocławiu i Cottbus. W październiku 2019 roku zorganizowano też integracyjny bieg sportowy w Żarach (Zielony Las).

Partner wiodący

GMINA ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM

Partnerzy projektu

GROSSE KREISSTADT WEISSWASSER/O. L.


Budżet kwalifikowalny

563.522,28 EUR

Numer Projektu
0102
Rozpoczęcie projektu
01-10-2018
Zakończenie projektu
30-09-2020
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

478.993,87 EUR

Oś priorytetowa
I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Kategoria interwencji
091 Rozwój i promowania publicznych walorów turystycznych

Galeria

Lokalizacja projektu