Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Turystyka bez granic

Partner wiodący

GMINA ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM

Partnerzy projektu

GROSSE KREISSTADT WEISSWASSER/O. L.


Budżet kwalifikowalny

563.522,28 EUR

Numer Projektu
0102
Rozpoczęcie projektu
01-10-2018
Zakończenie projektu
30-09-2020
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

478.993,87 EUR

Oś priorytetowa
I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Kategoria interwencji
091 Rozwój i promowania publicznych walorów turystycznych

Lokalizacja projektu