Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Dla pszczół – transgraniczna współpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół i dzikich owadów zapylających

Partner wiodący

FUNDACJA EKOROZWOJU

Partnerzy projektu

FUNDACJA EKOLOGICZNA ZIELONA AKCJA


INTERNATIONALES BEGEGNUNGSZENTRUM ST. MARIENTHAL (IBZ)


LEBENS(T)RÄUME E.V.


Budżet kwalifikowalny

375.090,94 EUR

Numer Projektu
0109
Rozpoczęcie projektu
01-05-2019
Zakończenie projektu
30-06-2021
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

318.827,22 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
088 Zapobieganie zagrożeniom naturalnym niezwiązanym z klimatem (np. trzęsieniami ziemi) oraz wywołanym działalnością człowieka, np. awariami przemysłowymi, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami

Lokalizacja projektu