Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Nowe kompetencje orientacji zawodowej PL-SAX
Nowe kompetencje orientacji zawodowej PL-SAX

Sukcesy projektu

Projekt Nowe kompetencje orientacji zawodowej PL-SAX został zrealizowany dzięki współpracy partnerów z polsko – niemieckiego pogranicza. Partnerzy mierzyli się z problemem braku współzależności pomiędzy profilem wykształcenia młodych ludzi, a podejmowaną przez nich pracą zawodową. Chcieli zwiększyć oddziaływanie szkół  na podejmowanie właściwych decyzji o wyborze zawodu przez uczniów. Chcieli również, aby wybory uczniów uwzględniały ich zainteresowania, predyspozycje indywidualne oraz potrzeby rynku pracy. Co więcej, próbowali sprawić, by decyzje zawodowe podejmowane były możliwie wcześnie, nawet na etapie szkoły podstawowej.

Pandemia, która nastała w trakcie realizacji projektu, wzmocniła potrzebę jego wdrożenia. Wiele osób było zmuszonych do przebranżowienia czy przystosowania do funkcjonowania w nowych warunkach. Znajomość swoich umiejętności, predyspozycji lub ograniczeń w takich okolicznościach bardzo pomaga. W tym kontekście bardzo ważne jest świadome planowanie kariery zawodowej, co tym bardziej przemawiało za realizacją projektu.

W  projekcie partnerzy zrealizowali szereg działań wzbogacających ofertę edukacyjną, promujących orientację zawodową wśród młodzieży polsko-niemieckiego pogranicza oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniającego się rynku pracy. Były to m.in. spotkania dla nauczycieli z Polski i Niemiec, doradców zawodowych oraz przedstawicieli instytucji rynku pracy i oświaty. Zapewniono także nauczanie języka sąsiada dla polskich i niemieckich uczniów. Szczególnie ważne były warsztaty orientacji zawodowej. W Saksonii polska młodzież wraz z niemiecką grupą poznawali specyfikę wybranych zawodów, kulturę Niemiec oraz spędzali wspólnie wolny czas. W Polsce niemieccy uczniowie odwiedzili szkoły, zakłady pracy oraz atrakcje turystyczne. Wzięli też udział w warsztatach tematycznych związanych z rozwojem osobistym oraz spędzili czas z lokalną młodzieżą. Istotnym elementem projektu były spotkania z doradcą zawodowym. Cennym wkładem praktycznym były porady dotyczące rozwijania ścieżek kariery zawodowej. Całość programu uzupełniła publikacja mini słownika PL/DE z branżowym słownictwem, który został  przygotowany z myślą o uczniach, oraz ebook - publikacja stworzona podczas projektu „Orientacja zawodowa bez granic“.

FILM PL

Partner wiodący

KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Partnerzy projektu

BAU BILDUNG SACHSEN E.V., ÜAZ BAUTZEN


Budżet kwalifikowalny

431.058,50 EUR

Numer Projektu
0110
Rozpoczęcie projektu
01-07-2019
Zakończenie projektu
31-08-2021
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

366.399,71 EUR

Oś priorytetowa
III. Edukacja transgraniczna
Cel szczegółowy programu
Wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej
Kategoria interwencji
118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

Galeria

Film

Materiały informacyjne

Lokalizacja projektu