Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Nowe kompetencje orientacji zawodowej PL-SAX

Partner wiodący

KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Partnerzy projektu

BAU BILDUNG SACHSEN E.V., ÜAZ BAUTZEN


Budżet kwalifikowalny

431.058,50 EUR

Numer Projektu
0110
Rozpoczęcie projektu
01-07-2019
Zakończenie projektu
31-08-2021
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

366.399,71 EUR

Oś priorytetowa
III. Edukacja transgraniczna
Cel szczegółowy programu
Wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej
Kategoria interwencji
118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

Lokalizacja projektu