Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Aktywni seniorzy! Transgraniczny marketing oferty instytucji kultury, turystyki, edukacji i opieki zdrowotnej w polsko-saksońskim regionie przygranicznym poprzez wolontariat
Aktywni seniorzy! Transgraniczny marketing oferty instytucji kultury, turystyki, edukacji i opieki zdrowotnej w polsko-saksońskim regionie przygranicznym poprzez wolontariat

Sukcesy projektu

Kto, jeśli nie mieszkaniec polsko-niemieckiego pogranicza jest jego najlepszym ambasadorem? Kto, jeśli nie pełen inicjatywy i zaangażowany senior zamieszkujący tereny leżące po jednej lub drugiej stronie granicy? Z takiego właśnie założenia wyszli autorzy projektu „Aktywni seniorzy!” przyczyniając się nie tylko do zwiększenia efektywności działań promocyjnych, ale również uaktywnienia osób starszych poprzez umożliwienie im działania na rzecz ich małej ojczyzny.

Do kogo był skierowany projekt? „Projekt był kierowany do tych, którzy są otwarci przede wszystkim na innych, na tych którzy chcą być potrzebni, aktywni pod każdym względem- tak o projekcie wypowiada się Grażyna Staronka, jedna z uczestniczek. Z kolei Ditrich Kowalski, również uczestnik projektu, tak mówi o najważniejszym jego celu: „Seniorzy z entuzjazmem poznawali sąsiedni region i stali się jego aktywnymi ambasadorami. Ponadto nawiązały się ważne transgraniczne przyjaźnie i sieci kontaktów, które zaowocowały nowymi pomysłami na dalszą współpracę”.

Jakie działania podjęto w projekcie? Było ich całe mnóstwo. Organizowano seminaria, podczas których seniorzy mogli zapoznać się z ofertą kulturalną i turystyczną polsko-niemieckiego pogranicza. W czasie warsztatów podnosili swoje kompetencje interkulturowe i cyfrowe, a podczas kursów językowych poznawali podstawy komunikacji polsko-niemieckiej. Uczestnicy brali także udział w wyjazdach studyjnych, które umożliwiły im praktyczne zapoznanie się z ofertę turystyczną i kulturalną tak polskiej, jak i niemieckiej strony pogranicza. W efekcie tych wszystkich spotkań, warsztatów i wyjazdów powstał przewodnik „Wędrówki po najciekawszych miejscach polsko-saksońskiego pogranicza”, którego autorami są seniorzy. A za największe osiągniecie projektu uznać należy niewątpliwie transgraniczne innowacyjne partnerstwo na rzecz promocji i marketingu.

Partner wiodący

KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Partnerzy projektu

INTERNATIONALES BEGEGNUNGSZENTRUM ST. MARIENTHAL (IBZ)


Budżet kwalifikowalny

596.828,61 EUR

Numer Projektu
0111
Rozpoczęcie projektu
01-07-2019
Zakończenie projektu
31-05-2022
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

507.304,15 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
119 Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia

Galeria

Lokalizacja projektu