Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Aktywni seniorzy! Transgraniczny marketing oferty instytucji kultury, turystyki, edukacji i opieki zdrowotnej w polsko-saksońskim regionie przygranicznym poprzez wolontariat

Partner wiodący

KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Partnerzy projektu

INTERNATIONALES BEGEGNUNGSZENTRUM ST. MARIENTHAL (IBZ)


Budżet kwalifikowalny

472.952,98 EUR

Numer Projektu
0111
Rozpoczęcie projektu
01-07-2019
Zakończenie projektu
30-06-2021
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

402.009,88 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
119 Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia

Lokalizacja projektu