Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Edukacja w celu zachowania starych saksońskich i polskich odmian owoców w regionie przygranicznym

Partnerzy projektu

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - PARTNERSTWO IZERSKIE


Budżet kwalifikowalny

451.179,67 EUR

Numer Projektu
0113
Rozpoczęcie projektu
01-06-2019
Zakończenie projektu
31-05-2021
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

383.502,65 EUR

Oś priorytetowa
III. Edukacja transgraniczna
Cel szczegółowy programu
Wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej
Kategoria interwencji
050 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych

Lokalizacja projektu