Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Poznać i zrozumieć. Pamięć w imię przyszłości. Rozwój sieci edukacyjnych i społeczeństwa obywatelskiego w polsko-saksońskim regionie przygranicznym

Partner wiodący

FUNDACJA PAMIĘĆ, EDUKACJA, KULTURA

Partnerzy projektu

FÖRDERKREIS GÖRLITZER SYNAGOGE E.V.


GMINA MIEJSKA ZGORZELEC


GMINA ZGORZELEC


INTERNATIONALES BEGEGNUNGSZENTRUM ST. MARIENTHAL (IBZ)


MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN E.V.


STADTVERWALTUNG GÖRLITZ


Budżet kwalifikowalny

676.404,04 EUR

Numer Projektu
0115
Rozpoczęcie projektu
01-04-2019
Zakończenie projektu
30-09-2021
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

574.943,39 EUR

Oś priorytetowa
III. Edukacja transgraniczna
Cel szczegółowy programu
Wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej
Kategoria interwencji
117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji

Lokalizacja projektu