Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Poznać i zrozumieć. Pamięć w imię przyszłości. Rozwój sieci edukacyjnych i społeczeństwa obywatelskiego w polsko-saksońskim regionie przygranicznym
Poznać i zrozumieć. Pamięć w imię przyszłości. Rozwój sieci edukacyjnych i społeczeństwa obywatelskiego w polsko-saksońskim regionie przygranicznym

Sukcesy projektu

Projekt połączył partnerów z Polski i Niemiec w pracach nad stworzeniem transgranicznej sieci edukacyjnej w zakresie historii regionalnej, podniesieniem kompetencji językowych i kulturowych oraz kształtowaniem postaw obywatelskich.

Chociaż okoliczności związane z pandemią zaskoczyły partnerów projektu, to udało się zrealizować wiele zaplanowanych działań. Jednym z nich było opracowanie i przeprowadzenie systemu kompleksowych prac edukacyjnych w wyodrębnionych szkołach Zgorzelca i Görlitz, w Europejskim Centrum w Zgorzelcu, synagodze w Görlitz oraz w Międzynarodowym Centrum Spotkań St. Marienthal. W przypadku szkół zorganizowano laboratoria historyczno-społeczne „Młodzi badacze regionu”. Młodzież pracująca w tych zespołach pod opieką nauczycieli uczestniczyła m.in. w transgranicznych warsztatach i podróży edukacyjnej do byłego obozu jenieckiego w Zeithain w Saksonii. Odbyło się też seminarium dydaktyczne skierowane do nauczycieli realizujących polsko-niemieckie projekty w regionie przygranicznym. Ważną częścią przedsięwzięcia były prace zrealizowane w obrębie byłego obozu Stalag VIIIA. Partnerzy utworzyli tam stację edukacyjną, wraz ze ścieżkami i tablicami edukacyjnymi. Zostały także przeprowadzone nieinwazyjne badania archeologiczne oraz częściowe zabezpieczenie pozostałości substancji archeologicznej po byłym obozie jenieckim. W oparciu o pozyskane wyniki zrealizowano m.in. wizualizację obozu w formie 3D oraz  folder informacyjny dot. byłego stalagu. Kolejnym ważnym zadaniem projektowym było utworzenie archiwum byłego Stalagu VIIIA. Efektem prac projektowych jest również przewodnik audiowizualny po byłym obozie jenieckim. Partnerzy projektu opracowali również materiały edukacyjno-informacyjne do wyposażenia Forum Kultury Synagoga w Görlitz. Objęły one przewodnik audiowizualny i dwa filmy na temat historii Żydów oraz historii synagogi w Görlitz. Równolegle odbywały się liczne warsztaty organizowane przez Międzynarodowe Centrum St. Marienthal. Związane były z pracą z młodzieży, jak również tematyką historyczną i kulturową pogranicza.

Partner wiodący

FUNDACJA PAMIĘĆ, EDUKACJA, KULTURA

Partnerzy projektu

FÖRDERKREIS GÖRLITZER SYNAGOGE E.V.


GMINA MIEJSKA ZGORZELEC


GMINA ZGORZELEC


INTERNATIONALES BEGEGNUNGSZENTRUM ST. MARIENTHAL (IBZ)


MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN E.V.


STADTVERWALTUNG GÖRLITZ


Budżet kwalifikowalny

692.984,53 EUR

Numer Projektu
0115
Rozpoczęcie projektu
01-04-2019
Zakończenie projektu
30-06-2022
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

589.036,79 EUR

Oś priorytetowa
III. Edukacja transgraniczna
Cel szczegółowy programu
Wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej
Kategoria interwencji
117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji

Galeria

Lokalizacja projektu