Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen

Partner wiodący

POWIAT BOLESŁAWIECKI

Partnerzy projektu

GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC


LANDKREIS BAUTZEN


Budżet kwalifikowalny

1.078.761,20 EUR

Numer Projektu
0116
Rozpoczęcie projektu
01-08-2018
Zakończenie projektu
31-07-2021
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

916.946,85 EUR

Oś priorytetowa
III. Edukacja transgraniczna
Cel szczegółowy programu
Wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej
Kategoria interwencji
118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

Lokalizacja projektu