Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
TRAILS + | Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług: rozwój i zwiększanie innowacyjności w Regionie Transgranicznym Polska – Saksonia
TRAILS - Travelling Innovation Labs and Services

Partner wiodący

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN

Partnerzy projektu

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA – CENTRUM WIEDZY I INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ


WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO


Budżet kwalifikowalny

1.089.038,44 EUR

Numer Projektu
0118
Rozpoczęcie projektu
01-04-2019
Zakończenie projektu
31-07-2021
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

925.682,61 EUR

Oś priorytetowa
III. Edukacja transgraniczna
Cel szczegółowy programu
Wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej
Kategoria interwencji
118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

Lokalizacja projektu