Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
TRAILS + | Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług: rozwój i zwiększanie innowacyjności w Regionie Transgranicznym Polska – Saksonia
TRAILS + | Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług: rozwój i zwiększanie innowacyjności w Regionie Transgranicznym Polska – Saksonia
TRAILS - Travelling Innovation Labs and Services

Sukcesy projektu

Pogranicze polsko-saksońskie radykalnie się zmienia. Zmianom strukturalnym towarzyszą głębokie zmiany demograficzne. Znaczącym wyzwaniem w kolejnych latach i dziesięcioleciach będzie zapewnienie młodym ludziom mieszkającym w regionie odpowiednich perspektyw  w ramach współpracy firm, placówek badawczych i edukacyjnych oraz poprzez tworzenie ofert edukacyjnych odpowiednich do wymagań istniejących na rynku.

Od 2016 do 2018 roku realizatorzy pierwszej edycji projektu TRAILS prowadzili warsztaty dla uczniów szkół różnego typu oraz przedsiębiorców w zakresie innowacyjnego myślenia i kreatywności. W tym celu stworzyli mobilne laboratoria – kontenery wyposażone w nowoczesny sprzęt, które wspierały młodych ludzi w przygotowaniu do kształtowania własnej przyszłości w warunkach wysokich wymagań technologicznych.

Sukces projektu zachęcił partnerów przedsięwzięcia do wyruszenia z mobilnymi laboratoriami w kolejną podróż, która ma się zakończyć w 2022 roku. TRAILS+ oferuje nowatorskie i transgraniczne podejście do kształcenia, polegające na uzupełnieniu oferty edukacyjnej w obszarze innowacji, kreatywności, zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorczości oraz tworzenia miejsc pracy przyszłości. Zaplanowano 150 warsztatów z udziałem 1400 osób dla 20 szkół w obszarze programu. Miejsce przedsiębiorców zajęli tzw. multiplikatorzy, osoby przygotowane z racji na wykonywany zawód do dalszego przekazywania wiedzy nabytej w trakcie warsztatów: nauczyciele, doradcy w zakresie przedsiębiorczości i kształtowania życia zawodowego, przewodniczący samorządu uczniowskiego, przedstawiciele lokalnych inicjatyw, zrzeszeń, stowarzyszeń i izb.

Trening w laboratoriach obejmuje sposoby systemowego przygotowywania nowych pomysłów na produkty i rodzaje działalności gospodarczej oraz realizację obiecujących pomysłów w formie prototypów. Na szczególne podkreślenie zasługują wydarzenia transgraniczne, w ramach których uczniowie z Polski i Niemiec wspólnie tworzą i testują nowatorskie pomysły na działalność gospodarczą w regionie. TRAILS+ jest projektem ważnym dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań, ponieważ tworzy kontakty pomiędzy lokalnymi placówkami edukacyjnymi i kreatorami innowacyjnych rozwiązań oraz wspiera bezpośrednią wymianę myśli i pomysłów pomiędzy młodymi ludźmi.

Partner wiodący

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN

Partnerzy projektu

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA – CENTRUM WIEDZY I INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ


WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO


Budżet kwalifikowalny

1 435 758,31 EUR

Numer Projektu
0118
Rozpoczęcie projektu
01-04-2019
Zakończenie projektu
31-12-2022
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1 220 394,45 EUR

Oś priorytetowa
III. Edukacja transgraniczna
Cel szczegółowy programu
Wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej
Kategoria interwencji
118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

Galeria

Film

Materiały informacyjne

Strona internetowa projektu:

https://trailsproject.eu/

Lokalizacja projektu