Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
CLIMATIC TOWN – Energetyczna Rewitalizacja Miast
CLIMATIC TOWN – Energetyczna Rewitalizacja Miast
Climatic Town, jeden z trzech projektów flagowych Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020, poruszył istotne problemy związane ze zmianami klimatycznymi. Jego działania miały na celu uwrażliwienie instytucji publicznych na kwestie wydajności energetycznej. Dwuletnia realizacja miała na celu długofalowe działania na rzecz dostosowania bieżącej działalności instytucji publicznych do potrzeby zmniejszania energochłonności. Działania partnerów projektu koncentrowały się na zmniejszeniu zużycia energii w obszarze wsparcia.

Sukcesy projektu

Climatic Town, jeden z trzech projektów flagowych Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020, poruszał istotne problemy związane ze zmianami klimatycznymi. Jego działania miały na celu uwrażliwienie instytucji publicznych na kwestie wydajności energetycznej oraz dostosowania do potrzeb zmniejszania energochłonności. Działania partnerów projektu koncentrowały się na zmniejszeniu zużycia energii w obszarze wsparcia.

Działania mające na celu podniesienie świadomości i przekazanie nowych kompetencji samorządowcom w ww. dziedzinie  obejmowały przeprowadzenie szkoleń dotyczących zwiększania efektywności energetycznej, oszczędności energii i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie pogranicza oraz organizację wyjazdów studyjnych w kraju sąsiada, w czasie których partnerzy prezentowali konkretne osiągnięcia i wymieniali się dobrymi praktykami.

Głównym elementem projektu była organizacja konkursów po obu stronach obszaru wsparcia. Po stronie polskiej celem było wyłonienie obiektów publicznych, które zdobędą dokumentację techniczną umożliwiającą rewitalizację energetyczną danego obiektu. Jako laureatów wyłoniono:

  • Dom Pomocy Społecznej "Jutrzenka" w Zgorzelcu
  • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze
  • budynek Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze
  • budynek Starostwa Powiatowego w Złotoryi
  • dawny dworzec kolejowy w Leśnej
  • budynek dawnej fabryki DOLWIS w Leśnej
  • ratusz w Jaworze.

Po stronie saksońskiej konkurowały pomysły projektów na zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych. Wsparciem finansowym na przygotowanie analiz i studiów wykonalności zostały nagrodzone:

  • miasto Radeberg
  • miasto Reichenbach/OL
  • gmina Neißeaue.

W efekcie działań projektowych powstał również przewodnik dobrych praktyk dla samorządów.

https://umwd.dolnyslask.pl/

Partner wiodący

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Partnerzy projektu

SÄCHSISCHE ENERGIEAGENTUR SAENA GMBH


Budżet kwalifikowalny

398.916,00 EUR

Numer Projektu
0005
Rozpoczęcie projektu
01-10-2016
Zakończenie projektu
30-09-2019
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

339.078,60 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
087 Środki w zakresie dostosowania do zmian klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem, np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami

Galeria

Lokalizacja projektu