Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
CLIMATIC TOWN – Energetyczna Rewitalizacja Miast
Climatic Town, jeden z trzech projektów flagowych Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020, poruszył istotne problemy związane ze zmianami klimatycznymi. Jego działania miały na celu uwrażliwienie instytucji publicznych na kwestie wydajności energetycznej. Dwuletnia realizacja miała na celu długofalowe działania na rzecz dostosowania bieżącej działalności instytucji publicznych do potrzeby zmniejszania energochłonności. Działania partnerów projektu koncentrowały się na zmniejszeniu zużycia energii w obszarze wsparcia. W ramach projektu zorganizowane zostały szkolenia, w trakcie których poruszono kwestie zwiększania efektywności energetycznej, oszczędności energii i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie pogranicza oraz wyjazdy studyjne do kraju sąsiada pozwalające na wymianę doświadczeń gmin saksońskich i dolnośląskich. Obaj partnerzy w swoich krajach zorganizowali także konkursy dla samorządów obszaru wsparcia na wyłonienie obiektów publicznych, dla których zostanie wykonana dokumentacja techniczna umożliwiająca rewitalizację energetyczną danego obiektu, np.: - termomodernizację budynków użyteczności publicznej, w tym modernizację nieekologicznych systemów grzewczych - budowę oraz modernizację infrastruktury służącej do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, - inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem miejskim oraz systemami zarządzania ruchem i energią. Po stronie polskiej zwyciężyły następujące obiekty: • Dom Pomocy Społecznej "Jutrzenka" w Zgorzelcu • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze • budynek Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze • budynek Starostwa Powiatowego w Złotoryi • dawny dworzec kolejowy w Leśnej • budynek dawnej fabryki DOLWIS w Leśnej • ratusz w Jaworze. Po stronie saksońskiej natomiast zorganizowany został konkurs pomysłów na projekty mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych. Wsparciem finansowym na przygotowanie analiz i studiów wykonalności zostały nagrodzone: • miasto Radeberg • miasto Reichenbach/OL • gmina Neißeaue.

Sukcesy projektu

Climatic Town, jeden z trzech projektów flagowych Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020, poruszył istotne problemy związane ze zmianami klimatycznymi. Jego działania miały na celu uwrażliwienie instytucji publicznych na kwestie wydajności energetycznej. Dwuletnia realizacja miała na celu długofalowe działania na rzecz dostosowania bieżącej działalności instytucji publicznych do potrzeby zmniejszania energochłonności. Działania partnerów projektu koncentrowały się na zmniejszeniu zużycia energii w obszarze wsparcia.

W ramach projektu zorganizowane zostały szkolenia, w trakcie których poruszono kwestie zwiększania efektywności energetycznej, oszczędności energii i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie pogranicza oraz wyjazdy studyjne do kraju sąsiada pozwalające na wymianę doświadczeń gmin saksońskich i dolnośląskich.

Obaj partnerzy w swoich krajach zorganizowali także konkursy dla samorządów obszaru wsparcia na wyłonienie obiektów publicznych, dla których zostanie wykonana dokumentacja techniczna umożliwiająca rewitalizację energetyczną danego obiektu, np.:
- termomodernizację budynków użyteczności publicznej, w tym modernizację nieekologicznych systemów grzewczych
- budowę oraz modernizację infrastruktury służącej do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
- inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem miejskim oraz systemami zarządzania ruchem i energią.

Po stronie polskiej zwyciężyły następujące obiekty:

  • Dom Pomocy Społecznej "Jutrzenka" w Zgorzelcu
  • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze
  • budynek Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze
  • budynek Starostwa Powiatowego w Złotoryi
  • dawny dworzec kolejowy w Leśnej
  • budynek dawnej fabryki DOLWIS w Leśnej
  • ratusz w Jaworze.

Po stronie saksońskiej natomiast zorganizowany został konkurs pomysłów na projekty mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych. Wsparciem finansowym na przygotowanie analiz i studiów wykonalności zostały nagrodzone:

  • miasto Radeberg
  • miasto Reichenbach/OL
  • gmina Neißeaue.

https://umwd.dolnyslask.pl/

Partner wiodący

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Partnerzy projektu

SÄCHSISCHE ENERGIEAGENTUR SAENA GMBH


Budżet kwalifikowalny

398.916,00 EUR

Numer Projektu
0005
Rozpoczęcie projektu
01-10-2016
Zakończenie projektu
30-09-2019
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

339.078,60 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
087 Środki w zakresie dostosowania do zmian klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem, np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami

Materiały informacyjne

Lokalizacja projektu