Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
DigiNetPolSax - Digitalizacja na rzecz wspólnego obszaru gospodarczego
DigiNetPolSax - Digitalizacja na rzecz wspólnego obszaru gospodarczego

Sukcesy projektu

Realizując ten projekt polsko—niemieccy partnerzy chcieli wzmocnić powiązania gospodarcze na polsko-saksońskim pograniczu i zwiększyć jego konkurencyjność. Projekt objął w Saksonii powiaty Görlitz i Bautzen, w Polsce podregion jeleniogórski i powiat żarski. Był on skierowany do przedsiębiorstw, placówek badawczo-rozwojowych, oraz studentów i obywateli z terenów przygranicznych.

Partnerzy projektu zoptymalizowali transgraniczny, cyfrowy system kojarzenia firm (B2B-Matchmaking-Tool), który umożliwia międzynarodową organizację giełd kooperacyjnych. Wspólnie stworzyli i udostępnili  cyfrowy Atlas kompetencji oraz broszury informacyjne w języku polskim, niemieckim, czeskim i angielskim. Oprócz informacji o czynnikach gospodarczych i lokalizacyjnych obszaru wsparcia, Atlas prezentuje już istniejące powiązania gospodarcze z zestawieniami, które prezentują kompetencje regionalne w głównych branżach, takich jak budowa maszyn i urządzeń, branża motoryzacyjna, obróbka tworzyw sztucznych i metalu, IT, automatyzacja i elektronika. Adres Atlasu kompetencji gospodarczych to triborderatlas.eu. Treści na platformie zostały ujęte w formie tekstowej oraz jako prezentacje graficzne i mapy przeglądowe. Atlas kompetencji jest wyposażony w intuicyjną funkcję wyszukiwania i filtrowania, umożliwiającą celowe wyszukiwanie przedsiębiorstw i placówek posiadających określone oferty technologiczne lub doradcze. 

Ponadto partnerzy projektu zorganizowali wydarzenia informacyjno-kooperacyjne w tym: 26.i 27. edycję Polsko-Niemiecko-Czeskiego Forum Kooperacji Firm, 9. Wschodniosaksońskie Dni Branży Maszynowej połączone z Forum Innowacji w Bautzen oraz I Żytawską Konferencję Tworzyw Sztucznych i Konstrukcji Lekkich w Zittau . Tematem przewodnim wydarzeń były wyzwania i potencjały wynikające z cyfryzacji, a w szczególności wdrażania "Przemysłu 4.0". W czterech konferencjach wzięło udział około 500 uczestników z Niemiec, Polski i Czech.

Partner wiodący

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG SACHSEN GMBH

Partnerzy projektu

HOCHSCHULE ZITTAU/GÖRLITZ


KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.


TECHNOLOGIE- UND GRÜNDERZENTRUM BAUTZEN GmbH


Budżet kwalifikowalny

594.756,07 EUR

Numer Projektu
0121
Rozpoczęcie projektu
01-03-2019
Zakończenie projektu
28-02-2021
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

505.542,62 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
119 Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia

Galeria

Film

Lokalizacja projektu