Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Sieć edukacji żywieniowej dla zrównoważonego rozwoju Euroregionu Nysa

Partner wiodący

CHRISTLICH-SOZIALES BILDUNGSWERK SACHSEN E.V. (CSB)

Partnerzy projektu

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU


Budżet kwalifikowalny

1.014.040,87 EUR

Numer Projektu
0122
Rozpoczęcie projektu
01-07-2019
Zakończenie projektu
30-09-2021
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

861.934,71 EUR

Oś priorytetowa
III. Edukacja transgraniczna
Cel szczegółowy programu
Wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej
Kategoria interwencji
117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji

Lokalizacja projektu