Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta

Partner wiodący

LANDESAMT FÜR ARCHÄOLOGIE SACHSEN

Partnerzy projektu

EUROREGIONALNE CENTRUM KULTURY I KOMUNIKACJI


GROSSE KREISSTADT ZITTAU


MUSEUM BAUTZEN / MUZEJ BUDYŠIN


MUZEUM CERAMIKI


UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU


Budżet kwalifikowalny

1.602.818,72 EUR

Numer Projektu
0128
Rozpoczęcie projektu
01-10-2019
Zakończenie projektu
31-03-2022
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1.362.395,72 EUR

Oś priorytetowa
I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Kategoria interwencji
095 Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

Lokalizacja projektu