Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich

Partner wiodący

GMINA MIEJSKA KOWARY

Partnerzy projektu

ZEITSPRUNG ZITTAU GEMEINNÜTZIGE GMBH


Budżet kwalifikowalny

478.651,92 EUR

Numer Projektu
0129
Rozpoczęcie projektu
01-10-2019
Zakończenie projektu
30-09-2021
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

406.854,08 EUR

Oś priorytetowa
I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Kategoria interwencji
092 Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych

Lokalizacja projektu