Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich
Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich

Sukcesy projektu

Projekt jest partnerskim przedsięwzięciem Gminy Miejskiej Kowary oraz Zeitsprung Zittau Gemeinnützige GmbH, którego finał przypadnie na koniec 2022 roku. Ma za zadanie zainteresować turystów oraz okolicznych mieszkańców pogranicza polsko-saksońskiego lokalnymi atrakcjami i zwiększyć dostęp do tradycji historycznych i kulturowych regionu. Za pośrednictwem wystaw, ekspozycji i promocji przekazuje wiedzę o częściowo zapomnianych tradycjach piwowarskich. Popularyzuje także atrakcje turystyczne w Kowarach i Zittau.

Gminie Miejska Kowary podjęła się następujących zadań:

 • utworzenie „Centrum Wiedzy o Browarnictwie” w Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej: przy budynku został ustawiony kamień z piktogramem i napisem wykonany przez lokalnego artystę oraz drewniana ława z rzeźbą Piwowara
 • utworzenie „Mini Muzeum Piwowarstwa” w siedzibie Stowarzyszenia Miłośników Kowar.
 • odnowienie źródełka „Jola, z którego niegdyś czerpano wodę do produkcji kowarskiego piwa, polegające na m.in. zrekonstruowaniu rzeźb żaby i krasnala
 • wykonanie iluminacji budynków na Starówce w Kowarach
 • stworzenie murala scraffito na budynku przy ul. 1 Maja 24
 • opracowanie przewodnika po Kowarach i Zittau
 • promocja projektu poprzez publikację artykułów w prasie, wydanie broszury promocyjnej, mapy zrywki, widokówki, albumu „Kowary i Zittau dawniej i dziś”, nagranie filmu promocyjnego, przeprowadzenie warsztatów i spotkań oraz udział w targach turystycznych w Löbau.

Partner projektu, Zeitsprung Zittau Gemeinnützige GmbH, realizuje:

 • prace związane z naprawą  i odrestaurowaniem starego pojazdu „Phänomen 27 K” - atrakcją związaną z mobilną prezentacją tradycji browarniczych, a także zabytków i atrakcji w Zittau i Kowarach.
 • remont piwnic browaru w Zittau, w których otwarta zostanie trasa turystyczna.
 • zaprojektowanie i ekspozycję wystawy informacyjno-promocyjnej w Willi Browaru promującą zarówno historyczne, jak i aktualne atrakcje związane z tradycjami piwowarskimi obu miast
 • przebudowę parteru Willi Browaru w Zittau
 • odnowienie elementów metaloplastyki nad bramą wjazdową do Willi Browaru
 • działania promocyjne i informacyjne

Film o projekcie II

Partner wiodący

GMINA MIEJSKA KOWARY

Partnerzy projektu

ZEITSPRUNG ZITTAU GEMEINNÜTZIGE GMBH


Budżet kwalifikowalny

628.519,08 EUR

Numer Projektu
0129
Rozpoczęcie projektu
01-10-2019
Zakończenie projektu
31-12-2022
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

534.241,04 EUR

Oś priorytetowa
I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Kategoria interwencji
092 Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych

Galeria

Film

Lokalizacja projektu