Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Pomyśl: Nasze Dziedzictwo – Twoja Przyszłość
Pomyśl: Nasze Dziedzictwo – Twoja Przyszłość

Sukcesy projektu

„Pomyśl: Nasze Dziedzictwo – Twoja Przyszłość” to wspólne przedsięwzięcie partnerów projektu, którzy chcą zachować zasoby dziedzictwa kulturowego Europa Miasta Zgorzelec / Görlitz i w ten sposób  zwiększyć wspólny potencjał polsko-niemieckiego pogranicza. Projekt przewiduje m.in. odnowę dwóch unikatowych obiektów po polskiej i niemieckiej stronie. Pierwszy to Miejski Dom Kultury, który został zaprojektowany przez niemieckiego architekta Hugo Behra. Obiekt łączy cechy neobaroku, czyli tzw. stylu wilhelmińskiego, oraz neoklasycyzmu, stanowiąc przykład eklektyzmu w zabytkowej architekturze. Drugi, to gmach „Starej Słodowni”, wchodzący w skład kompleksu Tivoli. Kompleks budynków powstał około 1868 roku i posiadał salę balowo-teatralną, salony bilardowy i towarzyski oraz miejsce organizacji koncertów. Był ważnym punktem w kulturalnym życiu dawnego Görlitz.

Podjęte i planowane działania:

  • prace budowlane - rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego z rejestrów zabytków

Po polskiej stronie projekt obejmuje modernizację gmachu Miejskiego Domu Kultury (modernizacja kopuły dachu i remont elewacji zewnętrznych). Po stronie niemieckiej, odbudowę budynku „Starej Słodowni” w kompleksie Tivoli. W wyniku realizacji tych działań poprawi się stan techniczny, estetyka i funkcjonalność obu obiektów.

  • organizacja „Dni Dziedzictwa nad Nysą”

Wydarzenie odbywa się w zrewitalizowanych wcześniej obiektach. To cykl wykładów i warsztatów, poświęconych szeroko rozumianemu dziedzictwu kulturalnemu obszaru objętego projektem. Mają na celu popularyzację wiedzy o wspólnym, unikatowym dziedzictwie kulturowym pogranicza oraz upowszechnienie idei jego ochrony. Pierwszy cykl Dni Dziedzictwa nad Nysą odbył się we wrześniu 2021, a kolejne w 2022 r.

  • kampania informacyjna

Kampania obejmuje utworzenie strony internetowej projektu (https://www.denkmal-pomysl.com), a także ogłoszenia prasowe przed i po zakończeniu prac budowlanych, spoty radiowe, ogłoszenia prasowe, ulotki, plakaty oraz filmy typu spoty reklamowe poprzedzające „Dni Dziedzictwa nad Nysą”.

REPORTAŻ FILMOWY

III Edycja Dni Dziedzictwa nad Nysą FILM

Partner wiodący

GMINA MIEJSKA ZGORZELEC

Partnerzy projektu

FREIE EVANGELISCHE GEMEINDE GÖRLITZ


GÖRLITZER KULTURSERVICEGESELLSCHAFT MBH


Budżet kwalifikowalny

3.461.901,61 EUR

Numer Projektu
0134
Rozpoczęcie projektu
10-06-2019
Zakończenie projektu
31-12-2022
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2.942.616,26 EUR

Oś priorytetowa
I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Kategoria interwencji
094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa naturalnego

Galeria

Film

Materiały informacyjne

Strona internetowa projektu:

https://www.denkmal-pomysl.com/

Lokalizacja projektu