Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Pomyśl: Nasze Dziedzictwo – Twoja Przyszłość

Partner wiodący

GMINA MIEJSKA ZGORZELEC

Partnerzy projektu

FREIE EVANGELISCHE GEMEINDE GÖRLITZ


GÖRLITZER KULTURSERVICEGESELLSCHAFT MBH


Budżet kwalifikowalny

3.425.001,61 EUR

Numer Projektu
0134
Rozpoczęcie projektu
10-06-2019
Zakończenie projektu
31-12-2021
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2.911.251,28 EUR

Oś priorytetowa
I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Kategoria interwencji
094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa naturalnego

Lokalizacja projektu