Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
15 lat Polski w UE

Partner wiodący

GMINA MIEJSKA ZGORZELEC

Partnerzy projektu

KULTURBRÜCKEN GÖRLITZ E.V.


Budżet kwalifikowalny

145.746,06 EUR

Numer Projektu
0136
Rozpoczęcie projektu
01-04-2019
Zakończenie projektu
31-10-2019
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

123.883,98 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
119 Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia

Lokalizacja projektu