Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
15 lat Polski w UE
15 lat Polski w UE

Sukcesy projektu

Partnerom projektu udało się podsumować 15 lat współpracy transgranicznej po wejściu Polski do Wspólnoty Europejskiej poprzez zaprezentowanie korzyści, jakie przyniosła współpraca pomiędzy obywatelami i instytucjami, stowarzyszeniami czy innymi organizacjami po obu stronach Nysy Łużyckiej w różnych obszarach życia publicznego, w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Przez kilka miesięcy trwania projektu jego partnerzy organizowali wydarzenia kulturalne i sportowe, m.in. Festiwal Smaków na Pograniczu (na Przedmieściu Nyskim z Zgorzelcu), bieg miejski na dystansie 15 kilometrów (bieg sztafetowy dla dwuosobowych drużyn), spływ pontonowy po Nysie Łużyckiej z wykorzystaniem trasy i efektów projektu „Przygoda z Nysą” (na odcinku od jazu, na wysokości Osieka Łużyckiego do Zgorzelca i Przedmieścia Nyskiego) oraz Triathlon.

Kolejnym elementem, który „łączył” oba kraje był Soundsystem Street Festiwal – festiwal muzyki ulicznej, inspirowany legendarnym, londyńskim Notting Hill Carnival. Ekipy DJ’ów oraz wokalistów dzieliły się z publicznością pozytywnym przesłaniem płynącym wprost z twórczości. Polscy i niemieccy wykonawcy na 6 scenach prowadzili warsztaty muzyczne, które zakończyły się wspólnym seminarium po stronie niemieckiej w Młynie Czterokołowym.

Z myślą o najmłodszych partnerzy projektu przygotowali spotkania teatralno – cyrkowe przy Moście Staromiejskim w Zgorzelcu. Dzieci wzięły udział m.in. w animacjach i zabawach, teatrze bez języka-pantomimie, interaktywnych spektaklach teatralnych oraz malowaniu twarzy. Rodziny mogły również miło spędzić czas na przygotowanym dla nich plenerowym placu zabaw na Bulwarze Greckim. Oferował on wyjątkowe  atrakcje, takie jak: Chińczyk gigant, krzywe lustra, kręgielnia i bezobsługowy Park Linowy. Partnerzy zaprezentowali również platformę wirtualnej współpracy, która łączy zarówno mieszkańców pogranicza, jak i obywateli całego świata.

Transgraniczną współpracę i przyjaźń umocnił również Zgorzelec Games Week, festiwal fanów gier (np. CS, LoL, Fifa 18, Heart of Stone).

Partner wiodący

GMINA MIEJSKA ZGORZELEC

Partnerzy projektu

KULTURBRÜCKEN GÖRLITZ E.V.


Budżet kwalifikowalny

145.746,06 EUR

Numer Projektu
0136
Rozpoczęcie projektu
01-04-2019
Zakończenie projektu
31-10-2019
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

123.883,98 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
119 Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia

Galeria

Lokalizacja projektu