Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Śląsk - wspólne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe
Śląsk - wspólne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe

Sukcesy projektu

Projekt „Śląsk - wspólne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe”, podjęty przez Karkonoski Park Narodowy oraz Muzeum Śląskie w Görlitz, ma na celu wspieranie atrakcyjności turystycznej w regionie oraz rozwój współpracy instytucji z obu stron granicy. Przedsięwzięcie pomaga również zachować, chronić i udostępniać dziedzictwo naturalne i kulturowego Śląska. W ramach projektu zaplanowano szereg działań o charakterze kulturowym, naukowym i edukacyjnym, w tym wykorzystanie pozostających w posiadaniu obu partnerów cennych obiektów historycznych.

Muzeum Śląskie w Görlitz jest liderem w adaptacji zabytkowych budynków na potrzeby wystawiennicze. Dzięki remontowi swojej obecnej siedziby, pałacu miejskiego Schönhof w Görlitz, Muzeum przywróciło unikatowy renesansowy budynek do życia i użytkowania przez szerokie grono odwiedzających. Natomiast Karkonoski Park Narodowy jest od w 2013 roku właścicielem Pałacu i zabudowań mieszkalno-gospodarczych dawnej ordynacji majątku Schaffgotschów w Sobieszowie – słynnej śląskiej rodziny arystokratycznej. Budynek Małej Stajni wraz z całym zespołem zabudowań i pałacem Schaffgotschów wpisany jest do rejestru zabytków, a w ramach projektu został poddany pracom remontowym i przebudowie. Obiekt będzie siedzibą nowoczesnego centrum z salą multimedialną. Odbywać się w nim będą konferencje, wydarzenia kulturalne i wystawy.

Działania projektowe to także unowocześnienie i rozszerzenie wystawy stałej i sali wielofunkcyjnej w Muzeum Śląskim w Görlitz, oznakowanie trasy Jelenia Góra – Görlitz tablicami informacyjnymi dedykowanymi dla ruchu turystycznego oraz stworzenie 3 wystaw, w realizacji których wezmą udział pracownicy obu Partnerów. Wystawy poprzedzone będą kwerendami, seminarium i warsztatami.

Partnerzy projektu skupili się ponadto na wymianie doświadczeń w zakresie adaptacji zabytkowych budynków, organizują wycieczki młodzieży z saksońskich szkół w Karkonosze, wyjazdy polskiej młodzieży szkolnej do Görlitz z warsztatami i geocachingiem, prowadzą cykl wydarzeń kulturalnych u obu Partnerów, nawiązujących do historii i tradycji Śląska.

Klimatyczne Karkonosze odc. 1 FILM

Klimatyczne Karkonosze odc. 2 FILM

Partner wiodący

KARKONOSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE

Partnerzy projektu

SCHLESISCHES MUSEUM ZU GÖRLITZ


Budżet kwalifikowalny

2 494 629,25 EUR

Numer Projektu
0139
Rozpoczęcie projektu
31-10-2019
Zakończenie projektu
15-12-2022
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2 120 434,58 EUR

Oś priorytetowa
I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Kategoria interwencji
092 Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych

Galeria

Film

Lokalizacja projektu