Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Śląsk - wspólne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe

Partner wiodący

KARKONOSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE

Partnerzy projektu

SCHLESISCHES MUSEUM ZU GÖRLITZ


Budżet kwalifikowalny

2.699.082,57 EUR

Numer Projektu
0139
Rozpoczęcie projektu
31-10-2019
Zakończenie projektu
30-11-2021
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2.294.229,04 EUR

Oś priorytetowa
I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Kategoria interwencji
092 Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych

Lokalizacja projektu