Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Skarby pogranicza - ochrona i promocja polsko - niemieckiego dziedzictwa natury i kultury

Partner wiodący

GMINA ŁĘKNICA

Partnerzy projektu

GROSSE KREISSTADT WEISSWASSER/O. L.


STIFTUNG FURST-PÜCKLER-PARK BAD MUSKAU


Budżet kwalifikowalny

132.428,72 EUR

Numer Projektu
0145
Rozpoczęcie projektu
01-04-2019
Zakończenie projektu
31-12-2021
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

112.564,35 EUR

Oś priorytetowa
I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Kategoria interwencji
094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa naturalnego

Lokalizacja projektu