Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Pogranicze bezpieczne dla seniorów
Pogranicze bezpieczne dla seniorów

Sukcesy projektu

Pogranicze bezpieczne dla seniorów to wspólne przedsięwzięcie policji polskiej i niemieckiej, którego celem jest intensyfikacja współpracy w obszarze zwiększenia bezpieczeństwa seniorów z terenów pogranicza. Projekt, którego finał zaplanowany jest na koniec 2022 roku, ma też podnieść świadomość społeczną na temat zagrożeń przestępczością, związaną z wyłudzaniem pieniędzy od osób starszych. Projekt zakłada również wypracowanie systemu współdziałania policji polskiej i niemieckiej, wymiany informacji oraz zapoznanie się ze specyfiką działalności partnera. Ważnym elementem przedsięwzięcia było też podniesienie kwalifikacji i umiejętności funkcjonariuszy policji polskiej i niemieckiej w celu skutecznego ograniczania przestępczości związanej z oszustwami dokonywanymi na seniorach.

W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla mieszkańców pogranicza w starszym wieku. Zajęcia podniosą poziom ich świadomości nt. zagrożeń tzw. oszustwami "na wnuczka/policjanta". Zorganizowany zostanie też konkurs profilaktyczny dla dzieci i młodzieży, zwracający uwagę na zagrożenia oszustwami, których ofiarą mogą paść ich dziadkowie. Zaplanowano też akcje informacyjne skierowane do pracowników banków oraz stworzenie polsko -niemieckiego plakatu prewencyjnego, ostrzegającego przed bandytami, który zostanie umieszczony w instytucjach publicznych po obu stronach granicy. Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich policja polska i niemiecka planuje przeszkolić 5150 seniorów z terenu pogranicza.

Elementem projektu będzie przeprowadzenie szeregu szkoleń, warsztatów i spotkań dla polskich i niemieckich policjantów pionu prewencyjnego i kryminalnego, zwiększających ich kompetencje w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstw oszustw, których ofiarami padają seniorzy. Przeszkolonych zostanie ok. 206 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. W ramach projektu planowany jest również zakup sprzętu dla KWP we Wrocławiu, który będzie wykorzystywany w celu udaremnienia lub wykrycia sprawców tego typu przestępstw. W projekt zaangażowane będą też inne instytucje z pogranicza, która mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo seniorów tam mieszkających.

Partner wiodący

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU

Partnerzy projektu

POLIZEIDIREKTION GÖRLITZ


Budżet kwalifikowalny

417.227,75 EUR

Numer Projektu
0149
Rozpoczęcie projektu
01-01-2021
Zakończenie projektu
31-12-2022
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

354.643,51 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
119 Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia

Galeria

Lokalizacja projektu