Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Pogranicze bezpieczne dla seniorów

Partner wiodący

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU

Partnerzy projektu

POLIZEIDIREKTION GÖRLITZ


Budżet kwalifikowalny

417.227,75 EUR

Numer Projektu
0149
Rozpoczęcie projektu
01-01-2021
Zakończenie projektu
30-06-2022
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

354.643,51 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
119 Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia

Lokalizacja projektu